A wine merchant examines wine as he visits Vinexpo, the world's biggest wine fair in Bordeaux, southwestern France, June 18, 2013.  REUTERS/Regis Duvignau (FRANCE- Tags: BUSINESS FOOD) - RTX10SAT

 

آیا می دانستید افرادی که رنگ چشمانشان آبی است نسبت به دیگر افراد به الکل اعتیاد بیشتری دارند؟

برای ما ایرانی ها همیشه چشم رنگی های انسان های جذابی هستند، اغلب افرادی که چشم هایی سبز یا آبی دارند در یک جمع شرقی یا ایرانی می توانند توجه ها را به خود جلب کنند. اما میان این گروه جذاب با اکثریت چشم مشکی ها چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا خصوصیات اخلاقی این گروهای با یکدیگر یکسان است؟ آیا رنگ چشم آنها می تواند تعیین کند که به مواد غذایی را بیشتر استفاده کنند؟ فکر می کنید رنگ چشم در شکل گیری عادت های بد رفتاری و مصرفی ما چه اثری دارد؟

 شاید انسان های چشم آبی در نگاه ما افراد زیبایی باشند که ویژگی خدادای منحصر به فردی دارند، اما همین ویژگی یگانه در مواردی می تواند تبدیل به یک نکته منفی برای آنها شود. هر چند باور این نکته مشکل به نظر می رسد، ولی چشم آبی ها به طرز غیر قابل باوری گرایش به مصرف الکل دارند. در واقع احتمال اعتیاد به الکل در آنهایی که چشمانی به رنگ دریا دارند از سایرین بیشتر است. موضوع جالب توجه این است که هر چه آبی چشم کم رنگ­ تر باشد احتمال وابستگی آنها به نوشیدنی های الکلی بیشتر می شود.

بنا بر نظر کارشناسان، رنگ چشم یک نشانه خوب برای تشخیص اعتیاد به الکل و راه انتخابی برای درمان آن است، علاوه بر این از روی همین شاخصه ظاهری می توان شیوه های درمانی برای برخی بیماری های مشخص روحی و روانی انتخاب کرد. آخرین مطالعات دانشمندان بر روی نژادهای مختلف نشان داده است: ژن چشم آبی ها در مقایسه با سایر افراد به گونه ای عمل می کند که تمایل آنها را برای مصرف نوشیدنی های الکی افزایش می دهد، در واقع تفاوت های ژنتیکی که نتیجه آن ویژگی های ظاهری متفاوت از یکدیگر است به نحو عجیبی بر خصوصیات رفتاری از جمله مصرف الکل اثر گذار هستند.

منبع scienceworldreport