index.jpg56868

اختلالات روانی چه تاثیراتی می توانند از بیماری ها بگیرند و افرادی که از لحاظ  جسمی  دچار التهاب هستند چه عوارضی در انتظارشان است؟

دکتر مهدی اخبارده  با اشاره به اینکه 20 درصد از اختلالات روانی در بزرگسالی، ارتباط تنگاتنگی با بروز التهابات دارند، گفت: در بیماری تب روماتیسمی که در کودکان بروز می‌کند، حمله اشتباهی شناختی گلبول‌های سفید به نورون‌های واقع در مغز، می‌تواند باعث ایجاد اختلالات روانی از جمله وسواس فکری یا جنسی و افسردگی شود.

این عضو پیوسته انجمن ژنتیک ایران تصریح کرد: تشخیص رابطه میان وجود التهابات و بروز اختلالات روانی در بیماران، در صورت شناخت کامل مکانیزم، راهی است که می‌تواند افق جدیدی را در پیشگیری از این بیماری کشنده، در طیف گسترده‌ای از افراد مستعد با دلایل پزشکی متفاوت و حتی درمان کامل اختلالات روانی با علل گوناگون به دنبال داشته باشد.

اخبارده در پایان خاطر نشان کرد: کاهش معنی‌دار زمان عفونت‌های مزمن، درمان اصلی نه مقطعی انواع آلرژی‌ها و همچنین از بین بردن هر عاملی که باعث کاهش قدرت شناختی گلبول‌های سفید و مانع حمله اشتباهی آن‌ها به بافت‌های بدن از جمله بافت‌های مغزی می‌شود، ازجمله راه‌های کمک به پیشگیری از اختلالات روانی ناشی از التهابات است و حتی اگر نتوان در بیماری موجود منبع التهاب را کنترل کرد، می‌توان با شناخت پروسه شیمیایی زنجیره‌ای التهابات و نورون‌ها به قطع این رابطه اقدام کرد.

(ایسنا)