Foods-to-Eat-to-Burn-More-Calories

براساس آخرین پژوهش ها  نشان داده شد که رژیم هایی که  نیمه گیاه خواری  هستند  دارای درصد بالایی از غذاهای گیاهی در مقایسه با غذاهای حیوانی است با کاهش خطر ابتلا به بیماری و سکته قلبی همراه است. محققین در این مطالعه عادات غذایی و سبک زندگی 451256 فرد اروپایی که را  بررسی کردند. آزمودنی ها بخشی از مطالعه ارزیابی بین المللی سرطان و تغذیه بودند که از سال 1992 شروع شده بود. آزمودنی ها در شروع پژوهش به هیچ بیماری مزمنی مبتلا نبودند و به طور میانگین برای 12 سال پیگیری شدند. داده های جمع آوری شده شامل قد، وزن و غذای دریافتی بود که توسط پرسشنامه تناوب غذایی جمع آوری شده بود. محققین امتیاز آزمودنی ها را بر اساس نوع غذایی که خورده بودند، تعیین کردند. امتیاز بندی بر اساس خوردن 7 گروه غذایی: سبزیجات، میوه ها، لوبیا ها، غلات، سیب زمینی، مغزها، دانه ها و روغن زیتون بود. از طرف دیگر امتیاز دهی منابع حیوانی براساس مصرف گوشت، چربی های حیوانی، تخم مرغ، ماهی و سایر غذاهای دریایی و فرآورده های لبنی بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که احتمال مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی در آن دسته از افرادی که بیش از 70 درصد رژیم غذایی شان گیاهی بود، در حدود 20 درصد کمتر از افرادی بود که از یک رژیم با حداقل مقادیر گیاهان ( کمتر از 45 درصد) پیروی می کردند. یافته های حاصل از این مطالعه در همایش 2015 انجمن قلب آمریکا ارایه شد.

منبع : www.yourdoctor.ir