Matrix Band Retainer (1)

ماتریس نگهدار تافل مایر یک وسیله دندانپزشکی است که وظیفه ثابت نگه داشتن ماتریکس بند طی متراکم کردن مواد ترمیمی در حفرات کلاسII مواد آمالگام، کامپوزیت و بازسازی کامل دندان را به عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

Matrix Band Retainer (2)

Matrix Band Retainer (3)

Matrix Band Retainer (4)

Matrix Band Retainer (5)

Matrix Band Retainer (6)

Matrix Band Retainer (7)

Matrix Band Retainer (8)

Matrix Band Retainer (9)

Matrix Band Retainer (10)

Matrix Band Retainer (11)

Matrix Band Retainer (12)

Matrix Band Retainer (13)

Matrix Band Retainer (14)

Matrix Band Retainer (15)