12682
ورم و التهاب روده در چه سنینی برا کودکان خطرناک است و چه راههای درمانی برای آن وجود دارد؟

انسداد روده یک بیماری مخصوص کودکان شش ماه تا سه ساله است و به دلیل فرو رفتن یک بخش از روده دربخش دیگری که کنار آن قرار گرفته ایجاد میشود و باعث ورم و التهاب و نهایتا انسداد و یا پاره شدن روده میگردد.

این بیماری به محض تشخیص بایستی درمان شودو درصورت درمان نشدن ممکن است زندگی شخص را تهدید کند. پسران چهار برابر بیشتر از دختران و بیشترین زمان ابتلا به این بیماری زیر دوسال است.

علایم :
-گریه بیش از حد کودک
-حالت تهوع و استفراغ
-کودک بی حال است
-کودک مدام عرق سرد میکند
-دربرخی موارد مدفوع خونی و لزج دارند
بطوریکه پاهایش را درشکمش جمع میکند
-کودک علائم کم آبی بدن مثل چشم گود رفته و با دهان خشک و پوشک خشک را دارد
-ممکن است پس از چند ساعت ی توده بالای شکم و سمت راست او احساس کنید
-دل دردی که بتدریج بیشتر و بیشتر میشود ولی درد ممکن است بصورت مستمر اتفاق نیفتد.

درروند بهبود بیماری هر چقدرزودتر تشخیص داده شود درمان آسانتر خواهد بود. پس به محض دیدن هریک از علائم فوق کودک خود را سریعا به مراکز بهداشتی انتقال دهید تا روند درمانی سریعا آغازشود.

 

منبع: کودک آنلاین