T-Ball Burnisher (1)

وسیله برنیشر یا براق کننده تی بال یکیاز لوازم دندانپزشکی است که وظیفه صاف کردن آمالگام پس از متراکم کردن ، شکل دادن نوار ماتریس قبل از قرارگیری و حالت دادن  اولیه آمالگام را به عهده دارد. در ادامه تصاویری از انواع این وسیله را مشاهده نمایید.

T-Ball Burnisher (1)

T-Ball Burnisher (2)

T-Ball Burnisher (3)

T-Ball Burnisher (4)

T-Ball Burnisher (5)

T-Ball Burnisher (6)

T-Ball Burnisher (7)

T-Ball Burnisher (8)

T-Ball Burnisher (9)

T-Ball Burnisher (10)

T-Ball Burnisher (11)

T-Ball Burnisher (12)