Suture Scissors (1)

قیچی بخیه وسیله ای بسیار متداول در اتاق های عمل است که نوعی قیچی است برای برش نخ های بخیه بهینه سازی شده است. در ادامه تصاویری از انواع مدل های این قیچی را مشاهده خواهید کرد

Suture Scissors (1)

Suture Scissors (2)

Suture Scissors (3)

Suture Scissors (4)

Suture Scissors (5)

Suture Scissors (6)

Suture Scissors (7)

Suture Scissors (8)

Suture Scissors (9)

Suture Scissors (10)

Suture Scissors (11)

Suture Scissors (12)

Suture Scissors (13)

Suture Scissors (14)

Suture Scissors (15)