images.jpg56565

آیا پیرشدن و روند آن در افراد مختلف متفاوت است و آیا سرعت پیشروی آن در همه یکسان است؟

گروهی از محققان بین المللی، حدود هزار نفر را که همگی در یک سال (73-1972) در نیوزیلند متولد شده بودند از بدو تولد زیر نظر گرفته و سپس میزان پیری آنها را در سنین 26، 32 و 38 سالگی ارزیابی کردند.
این ارزیابی، شامل بررسی 18 عامل مربوط به بیماری های مزمن ناشی از افزایش سن بود که شاخص هایی همچون کارکرد دستگاه تنفس، قلبی و عروقی، کلیوی، کبدی، سیستم ایمنی، سلامت دندان و لثه و میزان تخریب DNA را در برمی گرفت.
در این تحقیق همچنین کاهش فعالیت جسمی و ذهنی و تصور این افراد از جوانی یا پیری خودشان نیز در نظر گرفته شد.
پژوهشگران از اینکه آثار پیری را در سن پایین (26 سالگی) در این افراد شناسایی کردند متعجب شدند.
علاوه بر این تفاوت سرعت پیری نیز محققان را شگفت زده کرد زیرا در حالیکه همه افراد مورد مطالعه 38 سال داشتند، سن زیستی (بیولوژیک) آنها بین 28 تا 61 سال متغیر بود.
در نتیجه، توان جسمی و ذهنی آنها نیز تفاوت واضحی نشان می داد و مثلا بهره هوشی (IQ) آنها که سن زیستی بیشتری داشتند، کاهش یافته بود.
در زمانی که محققان ارزیابی های مربوط به سن زیستی این افراد را انجام می دادند، سن زیستی برخی از آنها حتی یک سال هم بیشتر نشد، اما برخی تا سه سال پیرتر شدند.
پروفسور تری مافیت از پژوهشگران این تحقیق گفت: هر جنبه زندگی که از سن تقویمی استفاده کنیم، به خطا می رود و اگر درباره سن زیستی بیشتر بدانیم، عدالت و برابری بیشتر رعایت خواهد شد.
او همچنین معتقد است که سن بازنشستگی برای کسانی که ‘در اوج’ توانایی هستند اما مجبورند بازنشسته شوند، ناعادلانه است.
این پژوهشگران در مرحله بعد به دنبال این سوال خواهند رفت که چه عواملی بر سرعت پیر شدن تاثیر می گذارد.
آنها فکر می کنند یافتن روش هایی برای کاستن از سرعت پیری می توانند به درمان بیماری ها کمک کند. با شناسایی عوارض پیری در افراد جوان، پیشگیری زودهنگام از بیماری های مزمن ناشی از افزایش سن، مثل بیماری های قلبی یا دمانس بیش از پیش امکان پذیر خواهد شد.
با این حال پیری در انسان به جز عوامل زیستی و ژنتیکی، محصول عوامل محیطی و اجتماعی هم هست از همین رو برای اینکه روشن شود آیا تجربیات دوران کودکی مثلا سوء رفتار یا فقر و محرومیت بر روند پیری تاثیر دارد یا نه، هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز است.

هلث