index.jpg58638

از برچسب زدن به کودکتان پرهیز کنید و هرگز این کار را انجام ندهید چون با اینکار روحیه وی را تخریب  می کنید.

دکتر محمد زارع نیستانک با بیان اینکه توصیف کودک­‌تان به عنوان فرد خجالتی، تنها، ساکت یا سرد، روشی غلط است، گفت: والدین و اطرافیان تاوان استفاده از این القاب را پس می‌دهند.

این دکترای روانشناسی کودک و نوجوان اضافه کرد: برای نمونه در حال گذشتن از کوچه هستید و به آشنایی برمی خورید، فرزند دو ساله یا بیشتر در سلام کردن یا حتی نگاه به فرد آشنا تردید دارد؛ رو به فرد آشنا می‌کنید و می‌گویید « خجالتیه » ولی نمی‌دانید که با برچسب زدن به کودک‌­تان رفتار او را تقویت می‌کنید.

زارع نیستانک تاکید کرد: زمانی که به کودک­‌تان برچسب انزوا طلب یا دچار مشکل در دوستیابی را می‌زنید، رفتار اجتماعی نامناسب را در او برمی‌انگیزید. در حالی که می‌توانید با گفتن جملاتی او را تشویق کنید تا اجتماعی‌تر باشد.

(ایسنا)