Smooth Condenser (1)

متراکم کننده صاف دندانپزشکی وسیله ای تقریبا نوک تیز با سرهای تنظیم شده جهت متراکم کردن آمالگام در داخل حفره دندانی است که در دندانپزشکی کاربرد دارد. در ادامه تصاویری از این وسیله را مشاهده خواهید کرد.

Smooth Condenser (2)

Smooth Condenser (3)

Smooth Condenser (4)

Smooth Condenser (5)

Smooth Condenser (6)

Smooth Condenser (7)

Smooth Condenser (8)

Smooth Condenser (9)

Smooth Condenser (10)

Smooth Condenser (11)

Smooth Condenser (12)

Smooth Condenser (13)

Smooth Condenser (14)