babyhearingaid

ابتلای اطفال به مشکل شنوایی ممکن است از دوران جنینی و بصورت ژنتیکی باشد که به تازگی محققین موفق به کشف ویروسی برای درمان آن شده اند.

اختلال شنوایی در نیمی از کودکان به علت نقص در پروتئین DNA است. مطالعات محققان سوئیسی نشان می دهد که یک ویروس می تواند نقص ژنتیکی را اصلاح کند و قسمتی از شنوایی را بازگرداند.
در داخل گوش موهای کوچکی قرار دارد که صدا را به سیگنال های الکتریکی قابل تفسیر برای مغز تبدیل می کند. جهش ژنتیکی در DNA می تواند قابلیت تبدیل صدا به سیگنال را از موهای گوش بگیرد و همین امر منجر به ناشنوایی کامل یا جزیی می شود.
محققان برای حل این مشکل، یک ویروس خاص را به گونه ای اصلاح ژنتیکی کرده اند که سلول های مو را تصحیح می کند و قابلیت تبدیل صدا به سیگنال را به موهای مخصوص گوش باز می گرداند. اصلاح عملکرد موهای گوش با تزریق این ویروس به گوش انجام می شود. نتایج اولیه این آزمایش روی موش های آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده است. محققان بر این باورند که این روش در کمتر از یک دهه تکمیل می شود و در انسان قابل استفاده است. نتایج این تحقیقات در نشریه Science Translational Medicine منتشر شده است

ایرنا