16926

آیا شما نیز آموزش در خواب را باور دارید و تا کنون آن را امتحان کرده اید چه میزان این امر حقیقت دارد؟

محمد علی اکبری متخصص مغز واعصاب با اشاره به حقیقت‌ یادگیری در خواب گفت: یادگیری در خواب یک تجربه شده است و کسانی که هیپنوتیزم می‌شوند به خواب مصنوعی‌ می‌روند و یک سری مسائل در آن خواب مصنوعی به آنها یاد می‌دهند و شخص موقعی که از خواب بیدار می‌شود همه آن خواب را در ذهن خود دارد و نیز ممکن است بر عکس این قضیه اتفاق بیفتد و این اتفاق به صورت هیپنوتیزم و تجربی انجام شده است.
وی اظهار داشت: در حالت خواب‌ موارد بسیار زیادی است که می توانید چیزی یاد بگیرید و هم ممکن است یکسری چیزهایی را از ذهن‌تان پاک کنید خواب در حقیقت مرحله‌ای است که در آن شرایطی پیش می‌آید که مغز بیدار است و در آن مرحله قابلیت یادگیری را دارد.
اکبری خاطر نشان کرد: ساده‌تر این است که شما وقتی خواب هستید ممکن است خواب ببیند ولی آن چیزهایی که در خواب است را به یاد بیاورید و نیز بر عکس این اتفاق نیز پیش می‌آید که خواب ببینید ولی هیچ چیز یادتان نیاید نکات ریزی ممکن است سرانگشتی پیدا کنید و این است که مراحل خواب در حقیقت برای یادگیری یا برای به ذهن سپردن یا برای تخلیه ذهنی تجربه شده است و می تواند موثر واقع شود.
آفتاب :