متخصصان اعلام كردند، داروهايي كه براي درمان چاقي مورد استفاده قرار مي گيرند براي درمان سرطان مفيد است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري شين هوآ، متخصصان دانشگاه ويك فارست آمريكا موفق شدند پس از انجام آزمايشها بر روي داروهاي درمان چاقي به اين نتيجه پي ببرند كه نوعي پروتئين كه به عنوان سينتاس اسيدچرب براي ساخت داروهاي درمان چاقي مورد استفاده قرار مي گيرد موجب فعال كردن آنزيم هايي مي شود كه فعاليت اين نوع آنزيم سبب متوقف شدن رشد سلول هاي سرطاني مي شود.
بنابراين گزارش، متخصصان با آزمايش بر روي افراد چاقي كه مبتلا به سرطان بوده اند دريافتند كه با مصرف داروهاي درمان چاقي سرعت رشد سلول هاي سرطاني تا 60 درصد كاهش يافت و با ادامه مصرف اين رشد به طور كلي متوقف خواهد شد.
گفتني است، اين داروها بر روي انواع سرطان ها به ويژه تومورهاي مغزي ، سرطان سينه و روده و كبد و ريه موثر خواهد بود.
اين گزارش مي افزايد، متخصصان با استفاده از اين نوع پروتئين موجود در داروهاي درمان چاقي در صدد هستند با انجام آزمايشهاي جديد داروي جديدي براي متوقف كردن رشد سلول هاي سرطاني بسازند.