Orthodontic Hemostat (1)

سوزن گیر ارتودنسی وسیله ای است که وظیفه گه داشتن و قرار دادن سپاریتور و نگه داشتن و قرار دادن و یا گره زدن لیگاچورها به آرچ وایرها را به عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده خواهید کرد.

Orthodontic Hemostat (2)

Orthodontic Hemostat (3)

Orthodontic Hemostat (4)

Orthodontic Hemostat (5)

Orthodontic Hemostat (6)

Orthodontic Hemostat (7)

Orthodontic Hemostat (8)

Orthodontic Hemostat (9)

Orthodontic Hemostat (10)

Orthodontic Hemostat (11)

Orthodontic Hemostat (12)

Orthodontic Hemostat (13)

Orthodontic Hemostat (14)