images.jpg45688

می خواهیم نظر متخصصین در زمینه تعداد سونوگرافی های لازم در طی بارداری و مراحل مهم آن را بپرسیم با ما همراه باشید!

رئیس انجمن علمی مامایی ایران با توصیه به زنان باردار برای انجام سه نوبت سونوگرافی طی بارداری، گفت: بر اثر مستندات مبتنی بر شواهد علمی سه نوبت سونوگرافی کافی است و سونوگرافی بیشتر به تشخیص کمک نمی‌کند و فقط بار مالی ایجاد می‌کند.

ناهید خداکرمی در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان درباره بهترین زمان برای انجام سونوگرافی پس از مثبت بودن تست بارداری، اظهار داشت: در دوران بارداری بر اثر مستندات مبتنی بر شواهد علمی سه نوبت سونوگرافی کافی است یعنی فرد باردار در هر سه ماهه به یک نوبت سونوگرافی بیشتر نیاز ندارد مگر اینکه در شرایطی خاص باشد.

* اولین سونوگرافی بین هفته 11 تا 13 بارداری
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: اولین سونوگرافی بین هفته 11 تا 13 بارداری انجام می‌شود و یک نوبت سونوگرافی در سه ماهه اول در بارداری طبیعی کافی است اما برای افتراق حاملگی خارج از رحم یا تأیید تداوم حاملگی در سه ماهه اول یک نوبت بیشتر سونوگرافی انجام می‌شود.

* زمان انجام دومین و سومین سونوگرافی
خداکرمی گفت: سونوگرافی در سه ماهه دوم بهتر است بین هفته 28 تا 32 بارداری انجام شود و در سه ماهه سوم در 36 یا 38 هفتگی یک نوبت سونوگرافی برای مادر کافی است.
وی افزود: گاهی در سه ماهه سوم برای ارزیابی سلامت جنین و بررسی حال عمومی او یک یا دو نوبت سونوگرافی بسته به شرایط جنین تجویز می‌شود که به آن بیوفیزیکال‌پورفایل گفته می‌شود.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران اظهار داشت: در بارداری طبیعی و طبق پروتکل بالینی وزارت بهداشت سه نوبت سونوگرافی کافی است. مادر سالمی که بارداری‌اش خوب پیش می‌رود نیاز به سونوگرافی مکرر ندارد برخی زنان برای تشخیص ناهنجاری جنین یا جنسیت اصرار به سونوگرافی بیشتری دارند که غیرضروری است مگر با نظر پزشک پره‌ناتولوژی.

* انجام سونوگرافی بیشتر به تشخیص کمک نمی‌کند
وی خاطرنشان کرد: به همکاران توصیه می‌کنم از انجام سونوگرافی‌های غیرضروری پرهیز کنند زیرا هزینه زیادی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد و کمکی به تشخیص نیز نمی‌کند.

فارس