diabet11

با توجه به تحقیقات جدید، جراحی بای پس معده، نشانه های بیماری نفروپاتی دیابتی را بهبود می بخشد.در این تحقیق که توسط  پژوهشگران امپریال کالج لندن انجام شد، نفروپاتی دیابتی در بیمارانی که بوسیله بای پس معده جراحی شدند با بیمارانی که این جراحی بر روی آنها انجام نشده بود، مقایسه گردید.

نفروپاتی دیابتی، بیماری کلیوی ناشی از دیابت است و نباید با نوروپاتی دیابتی، که اعصاب را تحت تاثیر قرار می دهد، اشتباه گرفته شود.نفروپاتی عارضه ای است که بر اساس تخمین حدود 40 درصد از افراد مبتلا به دیابت را تحت تاثیر قرار می دهد.

جراحی بای پس معده نوع خاصی از جراحی چاقی (یا جراحی کاهش وزن) است، دراین روش معده به دو بخش مختلف تقسیم می شود: یک کیسه کوچک فوقانی و کیسه ی پایین تر که بزرگتراست وروده ی کوچک با هر دو کیسه در ارتباط است.جراحی بای پس معده برای درمان افراد مبتلا به دیابت نوع 2، فشار خون بالا، آپنه ی خواب و افرادی که  BMI بیشتر از 40 دارند،استفاده می شود.

در این مطالعه، محققان اطلاعات مربوط به 70 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و چاق را که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار دادند و ایناطلاعات را به اطلاعات 25 بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و چاق که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار نگرفتند، مقایسه نمودند. همه شرکت کنندگان در یک مرکز جراحی کاهش وزن، تحت درمان قرار گرفتند.

محققان شاخص توده ی بدنی(BMI)، مقدار HbA1c و فشار خون این افراد را اندازه گیری کردند.سپس ابتلا و شدت نفروپاتی، نوروپاتی و رتینوپاتی را در بیماران هر دو گروه بررسی نمودند.

محققان دریافتند در میان بیماران مبتلا به رتینوپاتی، تفاوت اندکی در بهبود و یا تشدید بیماری بین دو گروه، مشاهده می شود، بنابراین دانشمندان نتیجه گیری نمودند که جراحی بای پس معده سبب افزایش یا بهبود رتینوپاتی نمی شود. به طور مشابه، تفاوت کمی بین دو گروه از نظر ابتلا به نوروپاتی محیطی وجود داشت.

با این حال، دو گروه از نظر نفروپاتی با یکدیگرمتفاوت بودند: در گروه جراحی، نسبت آلبومین به کراتین به طور متوسط ​​از 3.6 به 1.7 میلی گرم در میلی مول کاهش یافته و در گروه غیر جراحی یا شاهد نفروپاتی تشدید شده بود( نسبت آلبومین به کراتین از 1.8 به 3.6 میلی گرم در میلی مول افزایش یافته بود).

هر چند که مشخص نیست چرا جراحی بای پس معده علائم نفروپاتی را کاهش می دهد اما محققان می گویند این موضوع احتمالا به کاهش HbA1c، کاهش فشار خون وBMI  در این گروه مرتبط است.

محققان می گویند: اینکه وضعیت رتینوپاتی و تعداد بیمارانی که در گروه بای پس معده این عارضه را تجربه می کنند، بیش از بیماران دریافت کننده ی مراقبت های استاندارد پزشکی بر اساس دستورالعمل های بین المللی نیست، امیدوار کننده است.

همچنین ثبات نوروپاتی در این بیماران پس از گذشت یک سال از عمل جراحی، اطمینان بخش می باشد.

این پژوهش یکی از چندین تحقیق اخیر است که از منافع حاصل از جراحی چاقی حمایت می کند : یک مطالعه که در دانشگاه پیتسبورگ انجام شد، نشان داد29 درصد از گروه مورد مطالعه از بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 ، پس از گذشت سه سال از جراحی، دیگر نیاز به مصرف داروهای دیابت ندارند. نتایج این پژوهش در مجله یDiabetologia منتشر شد

منبع : diabetestma.org