images.jpg4687687

آیا زیبایی ظاهری می تواند موجب خوشبخت شدن افراد در زندگی شان شود و عاملی برای موفقیت آنان در زندگی زناشویی شان باشد!

می توان انکار کرد که زنان و مردان زیبا و خوش چهره انسان های جذابی برای شروع یک رابطه هستند، در واقع آنها به صورتی ذاتی و بدون هیچ تلاش خاصی می توانند توجه طیف وسیعی را به خود جلب کنند. اما فکر می کنید در یک رابطه زناشویی جذابیت دو طرف به مرور زمان بیشتر می شود؟ آیا نگاه زن و مرد به یکدیگر پس از گذشت مدتی تغییر می کند؟

ممکن است گمان ما بر این باشد که جذابیت ظاهری مزیتی خدادای و تغییر ناپذیر در طول زمان است. بر این اساس، تصور اینکه زن و شوهری پس از گذشت چند سال از زندگی مشترکشان جذابیت بیشتری در چشم یکدیگر داشته باشند قدری سخت به نظر می رسد. ولی یافته های روان شناسان از حکایت دیگری می گوید، آنها عقیده دارند: شناختی که زن و مرد در طول زمان از یکدیگر به دست می آورند ناخودآگاه بر درک دو طرف از زیبایی ظاهری اثر می گذارد.

بنا بر آنچه روان شناسان به دست آورده اند: درک زنان و مردانی که پیش از اولین دیدار عاشقانه شناخت نسبی از هم دارند با آنهایی که بدون شناخت یکدیگر را ملاقات می کنند متفاوت است. در این تفاوت یک عنصر نقش اساسی ایفا می کند و آن زمان است. زمان؛ همان طور که سازگاری دو طرف را با یکدیگر افزایش می دهد درک افراد از زیبایی و جذابیت ظاهری و فیزیکی را تحت الشعاع نیز قرار می دهد. گذشت زمان و کسب شناخت از وجوه پیچیده رفتاری و شخصیتی دو طرف موجب رنگ باختن گزینه ای مثل جذابیت ظاهری می شود.

یافته هایی از این دست ما را به یاد سخن یکی از نویسندگان بزرگ می اندازند که می گوید:«زیبایی در چشم ببینده است». بنابراین شاید فردی در نگاه اول به چشم شما جذاب نیاید، اما گذشت زمان همان فرد نه چندان جذاب را به یکی از دوست داشتنی ترین موجودات جهان بدل می کند. فراموش نکنید، یکسان بودن جذابیت ظاهری زن و مرد نمی تواند بر موفقیت یا عدم موفقیت رابطه زناشویی آنها اثر گذار باشد.

منبع usnews

انتهای پیام