tm.php

بسیاری از مردم در برخی از قسمتها  حرکات اسپاسم عضلات خاص دارند . این حرکات  تیک  نامیده می شوند ، اغلب بر پلک یا صورت تاثیر می گذارد. آنها می توانند، ،  درهر نقطه در بدن رخ  دهد.

در اغلب موارد، تیک ها بی ضرر و موقتی هستند. در برخی موارد،  ممکن است یک اختلال  با حرکات غیر ارادی اندامها ایجاد  شود. اختلالات حرکات غیر ارادی اندامها به طور کلی می توان با تغییرات در شیوه زندگی درمان کرد.

همه ما اصطلاح تیک عصبی را شنیده ایم. اصطلاحی عامیانه که واژه درست و علمی آن اختلال تیک است. اختلالی که در آن فرد حرکات و صحبت های تکراری را چندین بار در روز به طور مداوم انجام می دهد. این اختلال به طور کلی به سه گروه اصلی تقسیم می شود:

تیک حرکتی

این تیک از دو نوع دیگر شایع تر است. در این حالت فرد حرکاتی مانند پلک زدن, تکان دادن لب و فک, شکلک در آوردن, تکان دادن سر یا بالا انداختن شانه ها را تکرار می کند. همچنین ممکن است چندین بار پاهایش را تکان دهد یا سرش را به دفعات به عقب و طرفین برگرداند.

تیک صوتی

در این حالت فرد ممکن است بارها سرفه کند, خرخر کند, بینی خود را به طور مکرر بالا بکشد, فین کند, کلمات زشت بیان کند یا حرف زشت را چند بار تکرار کند یا ممکن است یک کلمه یا حرف دیگران را بارها به زبان بیاورد.

تیک صوتی و حرکتی (بیماری توره): در این افراد تیک حرکتی و صوتی هردو وجود دارند. به طور مثال فردی که همزمان یک کلمه را چندین بار تکرار می کند و در حین آن به طور مداوم پلک می زند. نکته مهم این است که باید بدانید تمام این تیک ها – حرکتی, صوتی و توره (صوتی و حرکتی) – به صورت غیر ارادی هستند.

عوامل موثر در تیک

وراثت: در اختلال تیک, ژن نقش بسیار مهمی دارد. افرادی که دچار تیک هستند معمولا یکی از اعضای خانواده آنها دچار تیک است. همچنین تیک در دو قلوهای یک تخمکی زیاد دیده می شود.

استرس و اضطراب: یکی از علل بسیار موثر در بوجود آمدن تیک, استرس و اضطراب بیش از اندازه است. افرادی که مشاغل پر استرس دارند یا در خانواده های متشنج – خانواده هایی که در آنها دعوا و مشاجره بین والدین و دیگر اعضای خانواده زیاد است – زندگی می کنند, احتمال اینکه دچار تیک شوند زیاد است. همچنین مشخص شده است که رفتارهای تیکی در زمان فشارهای عصبی افزایش می یابد.

منبع- دکتر عادل باقر پور