5495_546

بیش از 90 درصد از موارد ناباروری مردان به علت تعداد کم اسپرم، کیفیت پایین اسپرم، یا هر دو است. موارد باقی مانده از ناباروری مردان را می توان با طیف وسیعی از شرایط از جمله مشکلات آناتومیک، عدم تعادل هورمونی و نقص های ژنتیکی ایجاد می شود.موارد مهم دیگر عبارتند از:

1-سابقه آسیب بیضه – جراحی بیضه یا اوریون  

2- قرار گرفتن در معرض گرمای بیش از حد : نانواها و……. 

 

3- واکنشهای شدید آلرژیک  

 

4- استفاده زیاد از ماری جوانا ( حشیش) الکل یا داروها  

 

این داروها عبارتند از  

 

سایمتیدین – اسپیرونولاکتون – نیتروفورانتوئین – سولفاسالازین – اریترومایسین – تتراسیکلین – استروئیدهای آنابولیک( تستوسترون )- شیمی درمانی – آلفا بلوکرها – فنتولآمین – متیل دوپا – گوانیتیدین – رزرپین –

منبع- طب بوک