Football Burnisher (1)

برنیشر یا براق کننده خربزه ای وسیله ای در دندانپزشکی است که وظیفه صاف کردن آمالگام پس از متراکم کردن ، شکل دادن نوار ماتریس قبل از از قرارگیری و حالت دادن  اولیه آمالگام  را به عهده دارد. در ادامه با تصاویر این وسیله با ما باشید.

Football Burnisher (2) Football Burnisher (3) Football Burnisher (4) Football Burnisher (5) Football Burnisher (6) Football Burnisher (7) Football Burnisher (8) Football Burnisher (9) Football Burnisher (10) Football Burnisher (11) Football Burnisher (12) Football Burnisher (13) Football Burnisher (14)