998639_611856558870772_719093740_n دانه انگور ارزش دارویی و غذایی زیادی دارد. درواقع میوه انگور بسیار مفید است. مصریان  6،000 سال پیش انگور میخورند ، و فیلسوفان یونان باستان قدرت شفابخشی انگور را بینظیر میدانند. شفادهندگان قوم اروپا پمادی از شیره انگور برای درمان بیماریهای پوست و چشم ساخته شده است. برگ انگور برای جلوگیری از خونریزی، التهاب و درد، از جمله نوع بواسیر مورد استفاده قرار گرفت. انگور نارس به درمان گلو درد مورد استفاده قرار گرفت، و انگور خشک شده (کشمش) برای یبوست و تشنگی مورد استفاده قرار گرفت.  انگور شیرین  و رسیده برای درمان طیف وسیعی از مشکلات سلامت از جمله سرطان، وبا، آبله، تهوع، عفونتهای چشم و پوست، کلیه، و بیماری های کبد مورد استفاده قرار گرفت.

انگور این میوه در درمان “سرطان کولورکتال” (بخش انتهایی روده بزرگ) نقش موثری ایفا می کند. این اثر مثبت حتی در موارد تهاجمی بیماری نیز مشاهده می شود.

عصاره هسته انگور در درمان سرطان کولورکتال (بخش انتهایی روده بزرگ) نقش موثری ایفا می کند.این اثر مثبت حتی در موارد تهاجمی بیماری نیز مشاهده می شود.

بر اساس مطالعه ای که در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو انجام شد، مشخص گردید که عصاره هسته انگور رشد و بقای سلول های سرطانی را در سرطان کولورکتال مهار می کند.

محققان معتقدند که ترکیبات فعال موجود در عصاره هسته انگور بسیاری از انواع سلول های سرطانی را به صورت انتخابی هدف قرار می دهد. مطالعه اخیر نشان داد که بسیاری از جهش های ژنتیکی که منجر به گسترده شدن (متاستاز) سلول های سرطانی کولورکتال و مقاومت آنها در برابر درمان های رایج می شوند، این سلول ها را به طور خاص نسبت به عصاره هسته انگور حساس می سازد.

این یافته از آن جهت حائز اهمیت است که شیوع سرطان کولورکتال (به دلیل رژیم های غذایی پرچرب و شیوه زندگی بی تحرک) به سرعت رو به افزایش است و غربالگری این بیماری نیز در حد بسیار پایین انجام می شود، به این معنی که در 60 درصد موارد، بیماری در مراحل پیشرفته آن تشخیص داده می شود.

دست یافتن به روشی که سلول های سرطانی کولورکتال پیشرفته را به طور انتخابی مورد هدف قرار دهد، از لحاظ بالینی بسیار ارزشمند است.

برای انجام این مطالعه، سرطان کولورکتال در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مکانیسم احتمالی عصاره هسته انگور در برابر این نوع سرطان نیز مشخص شد. عصاره هسته انگور استرس اکسیداتیو را در سلول های سرطانی کولورکتال القا و تحریک می کند و این امر موجب مرگ برنامه ریزی شده (آپوپتوز) این سلول ها می گردد و درنهایت سلول های سرطانی از بین می روند.

سرطان کولورکتال می تواند به دلیل بیش از 11000 “جهش ژنتیکی” مختلف ایجاد شود.(جهش ژنتیکی تغییری است که در DNA سلول ایجاد می شود). روش “شیمی درمانی” تنها جهش های سلولی خاصی را مورد هدف قرار می دهد، بنابراین بسیاری از انواع سرطان کولورکتال نسبت به شیمی درمانی مقاومند.

نکته جالب این است که بسیاری از ترکیبات فعال موجود در عصاره هسته انگور قادرند جهش های ژنتیکی مختلف را شناسایی کرده و مورد هدف قرار دهند. در حقیقت با افزایش جهش ها، قابلیت عصاره هسته انگور نیز برای مقابله با سلول های سرطانی افزایش می یابد.