Distal End-Cutting Pliers (1)

سیم چین انتهایی دندانپزشکی وسیله ای است که وظیفه بریدن انتهای دیستالی آرچ وایر بعد از قرارگیری روی براکت ها و باکال تیوب ها را با سر مخصوص خود به عهده دارد.

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما لاغری تضمینی و اصولی برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

Distal End-Cutting Pliers (2)

Distal End-Cutting Pliers (3)

Distal End-Cutting Pliers (4)

Distal End-Cutting Pliers (5)

Distal End-Cutting Pliers (6)

Distal End-Cutting Pliers (7)

Distal End-Cutting Pliers (8)

Distal End-Cutting Pliers (9)

Distal End-Cutting Pliers (10)

Distal End-Cutting Pliers (11)

Distal End-Cutting Pliers (12)

Distal End-Cutting Pliers (13)

Distal End-Cutting Pliers (14)

Distal End-Cutting Pliers (15)