Dental Stool (1)

تابوره دندانپزشکی صندلی نشستن دندان پزشک در حین عمل است، این صندلی گردان بوده و هم چنین دارای تنظیم جهت ارتفاع برای پوزیشن ها و اندازه های متفاوت می باشد. در این پست به تصاویری از این وسیله توجه فرمایید.

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما لاغری تضمینی و اصولی برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

Dental Stool (2)

Dental Stool (3)

Dental Stool (4)

Dental Stool (5)

Dental Stool (6)

Dental Stool (7)

Dental Stool (8)

Dental Stool (9)

Dental Stool (10)

Dental Stool (11)

Dental Stool (12)

Dental Stool (13)

Dental Stool (14)

Dental Stool (15)