Dental light (1)

لامپ یونیت دندانپزشکی لامپ های معمولی با نور مناسب هستند که در عمل های جراحی دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند و دارای پایه های قابل تنظیم هستند. در ادامه تصاویری از این لامپ ها را مشاهده نمایید.

Dental light (1)

Dental light (2)

Dental light (3)

Dental light (4)

Dental light (5)

Dental light (6)

Dental light (7)

Dental light (8)

Dental light (9)

Dental light (10)

Dental light (11)

Dental light (12)

Dental light (13)

Dental light (14)