potassium

بالا رفتن غلظت پتاسیم خون می تواند بسیار خطرناک و مرگ آفرین باشد. بیماران مبتلا به دیابت و بیماری کلیوی درمعرض  ریسک ابتلا به هیپرکالمی یا  بالا رفتن  پتاسیم خون هستند.  اکنون دانشمندان داروی جدیدی را  ابداع کرده اند که به کاهش  فراوان غلظت پتاسیم دراین بیماران کمک می کند.

 این داروی جدید که patiromerنام دارد در فاز دوم یک مطالعه ی تصادفی بروی بیماران  آزمایش گردید و نتایج آن در مجله ی JAMA  منتشر گردید.

بیشترین خطر ابتلا به hyperkalemiaدر بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (CKD) است که به دیابت ، نارسایی قلبی یا هر دو این بیماریها مبتلا هستند. این بیماران از فرمی از داروهای مهار کننده ی سیستم رنین- آنژیوتانسین – آلدوسترون یا RAASاستفاده می کنند. مهار کننده های RAASبه کند کردن سرعت پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی کمک می کند.

در حال حاضر تنها چند گزینه برای مدیریت هیپرکالمی وجود دارد و به همین دلیل پزشکان غالبا ًاستفاده از مهار کننده های RAASرا متوقف می کنند یا این داروها را در دوزهای پایین تری برای بیماران تجویز می نمایند.

داروی patiromerمی تواند این شرایط را تغییر دهد. این دارو بصورت خوراکی تجویز می شود و حاوی یک پلیمر غیرقابل جذب است که موجب افزایش پتاسیم در مدفوع و در نتیجه کاهش مقدار پتاسیم  درخون می شود.

در کارآزماییهای قبلی اثر بخشی این دارو در سایر افراد در معرض خطر مانند بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی برای دوره های مختلف از چند روز تا 12 هفته مشخص گردید.

در این تحقیق جدید،  دکتر Bakrisاز دانشگاه پزشکی شیکاگو و همکارانش از 306 بیمار برای دریافت تصادفی این دارو دو بار در روز به مدت 8 هفته ثبت نام کردند.

این بیماران همگی به دیابت نوع 2 مبتلا و دچار هایپرکالمی بودند و قبل و در طی کارآزمایی از مهار کننده های RAASاستفاده می کردند. پس از مصرف این دارو به مدت 4 هفته بیماران برای عوارض جانبی دارو تا هفته ی پنجاه و دوم از شروع  تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.

به بیماران یکی از سه دوز مختلف patiromerاز 8.4گرم تا 33.6گرم روزانه داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد داروی patiromerبه طور قابل توجهی مقدار پتاسیم  خون را کاهش می دهد.

یک روش جدید و موثر عملی

نتایج تحقیق نشان داد مقدار پتاسیم  خون بیماران به میزان  قابل توجهی پس از 4 هفته از درمان، کاهش یافته و پس از 52 هفته از آغاز مطالعه درسطح طبیعی حفظ می شود.

محققان می گویند: 20 درصد از شرکت کنندگان درتحقیق عوارض جانبی مرتبط با داروها را گزارش کردند. شایع ترین عارضه در 7 درصد از بیماران گزارش  گردید که مرتبط با افت مقدار منیزیوم خون بود، عارضه ی خفیف تا متوسط یبوست در 6 درصد ازبیماران و کاهش غیر طبیعی مقدار پتاسیم خون در 6 درصد از بیماران مشاهده گردید.

 نویسندگان مقاله می گویند: وخیم تر شدن بیماری مزمن کلیوی بیشترین  گزارش منفی در طول این تحقیق بود که سبب قطع مصرف دارو گردید. با این حال، اکثر این عوارض جانبی در مرحله ی نگهداری طولانی مدت رخ داده است، این نشان می دهد که پیشرفت  بیماری مزمن کلیوی زمینه ای، ممکن است در بروز این عوارض جانبی موثرباشد.

یکی از محدودیت های این تحقیق دو سوکور نبودن آن است و این موضوع می تواند سبب سوگیری ناظرین تحقیق شود، اما نویسندگان مقاله تاکید می کنند که استفاده از پلاسبو کنترل می توانست زندگی برخی از شرکت کنندگان  در مطالعه  را  به دلیل خطرات  ناشی از هیپرکالمی  تهدید کند.

دکتر Winkelmayerاز کالج بیلور در هوستون می گوید: یافته های این تحقیق نشان می دهد که patiromerیک روش جدید و موثر مناسب برای مدیریت هیپرکالمی است.

پاسخ این سوال که آیا بروز هیپرکالمی در بیمارانی که از مهار کننده های RAASاستفاده می کنند یک نتیجه ی اجتناب ناپذیر است و ربطی به درمان ندارد هنوز مشخص نیست.

 دکتر Winkelmayerمعتقد است چنانچه داروی patiromerبه طور گسترده ای در دسترس بیماران قرار گیرد، می توانیم  پاسخ این سوال را بیابیم.

در اوایل سال جاری نتایج تحقیقی در سایت اخبار پزشکی امروز منتشر شد که نشان می داد، بیش از نیمی از بزرگسالان میانسال در ایالات متحده  در معرض خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی در بخشی از عمر خود هستند.

منبع : diabetestma.org