3
بهتر است درخواست خود را به گونه ای مطرح کنید که جنبه مشاجره و زورگویی را نداشته باشد و شما را فردی پرتوقع نشان ندهد.

مریم ملک‌صالحی روان‌شناس و مشاور  اظهار کرد: انتظار داشتن زوجین از همدیگر سبب جبهه‌گیری و مختل شدن ارتباط می‌شود. پس زوجین بهتر است به جای توقع داشتن از همدیگر، در یک ارتباط سالم و منطقی خواسته‌های خود را به طور مستقیم مطرح کنند.
وی تصریح کرد: لازم است که زوجین در بیان خواسته‌های از ضمیر من به جای ضمیر تو استفاده کند،به عنوان مثال اگر مردی خواسته‌اش از همسر خود تمیزی منزل است، می‌تواند بگوید: من دوست دارم که منزل پاکیزه باشد، نه اینکه بگوید: تو باید خانه را تمیز کنی.
ملک‌صالحی عنوان کرد: زن و مرد هنگام مطرح کردن خواسته‌های خود باید توانایی طرف مقابل خود را سنجیده سپس با احترام آنها را بیان کرده و به طور متقابل به خواسته های همدیگر عمل کنند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: به طور کلی به دلیل تفاوت فردی و اختلاف داشتن روان‌شناسی مرد و زن ، نیازها و خواسته‌های آنها می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد.
بطور معمول زنان دوست دارند بیشتر از مردان کلمات احساسی و مهر آمیز را از سوی همسرشان بشوند، زنان مایلند که زیاد صحبت کرد. و آقایان به حرف‌هایشان گوش دهند. همچنین از آنها قدردانی شود.
اما آقایان طولانی صحبت نمی کنند. خلاصه‌وار حرف زده و مایلند که همسرشان به آنها قدرت،‌مدیریت داده و احترام بگذارند.
باشگاه خبرنگاران جوان