images.jpg85686

کودکان اوتیسمی را با چه علائمی می توان شناخت و آیا مات و مبهوت شدن و خیره شدن آنان بمدت طولانی می تواند خبر از این بیماری در آنان بدهد!

مریم رئوفی  مرز تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی را درخودماندگی کودکان اوتیسمی دانست و گفت: کودکان اوتیسمی دچار نوعی عقب ماندگی‌های ذهنی هستند.

این دکترای مشاوره روانشناسی با مهم دانستن تشخیص به موقع اختلالات اوتیسمی، گفت: خانواده‌ها با تشخیص به موقع اوتیسم در کودکان خود می‌توانند کمک‌های زیادی را به آن‌ها بکنند و مهارت‌های زندگی را به آنان بیاموزند.

رئوفی مشکل اصلی کودکان اوتیسمی را در برقراری ارتباط دانست و گفت: کودکان اوتیسمی معمولاً ساعت‌ها مات و مبهوت چیزی می‌شوند. به عنوان مثال ساعت‌ها به چرخش لباسشویی خیره می‌شوند و یا مدام با یک شیء بازی می‌کنند و یا مدام دستهایشان را تکان می‌دهند.

وی با بیان اینکه کودکان اوتیسمی اغلب از نظر رشد زبانی و ارتباطی با مشکل مواجهند، گفت: این کودکان معمولا در تکلم مشکل دارند.

رئوفی با بیان اینکه تا سنین چهار سالگی دوران حساس رشدی در کودکان به حساب می‌آید، گفت: کودکان اوتیسمی در دوران حساس رشد دچار اختلالاتی در رشد زبانی، تفکر، مهارت و… می‌شوند.

وی با بیان اینکه تشخیص کودکان اوتیسمی تا یک سالگی مشکل است، گفت: وجود رفتارهایی مثل نپذیرفتن آغوش مادر، بی تفاوتی و بی انگیزگی و نداشتن تماس چشمی را می‌توان از علائم اولیه اوتیسم در کودکان عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اوتیسم به دوران بزرگسالی فرد منتقل می شود، گفت: کودکان اوتیسمی در برقراری ارتباط با اطرافیان خود با مشکل مواجه می‌شوند و توان برقراری ارتباط با دیگران را ندارند.

وی افزود: کودکان اوتیسمی در صورت عدم رسیدگی به آنها بزرگسالانی درخودمانده و عقب مانده بار خواهند آمد.