images

بهتر است برنامه های آموزش و مدیریتی برای کاهش و پیشگیری از پیدایش خشونت در میان اعضای خانواده پیش بینی و اعمال شود!

هوگ دی کرتسِر»، از وکلای «مرکز حقوقی اجتماعی Loddon Campaspe» در ایالت ویکتوریای استرالیا از مقامات محلی این ایالت خواسته تا در زمینه آموزش‌های رفتاری به مردان با هدف کاهش خشونت‌های خانگی و رفتارهای تهاجمی آنها در خانواده، سرمایه‌گذاری‌های فوری انجام دهند.

مطالعه‌ای که از سوی این مرکز انجام شده به عنوان مدرکی برای حمایت از این اقدام مورد استفاده قرار گرفته است. این سازمان غیرانتفاعی همچنین از قربانیان خشونت‌های خانگی خواسته تا درباره تجربیات خود از مواقع مراجعه به دستگاه قضایی، پلیس، قضات و وکلا برای ارائه شکایاتشان، توضیحاتی ارائه دهند.

به گزارش ای‌بی‌سی، کرتسِر تاکید کرد که منابع بیشتری به جلوگیری از اینگونه جرایم باید اختصاص پیدا کند.