index.jpg456868

تا چه میزان والدین در اضطراب داشتن و نداشتن فرزندانشان می توانند تاثیرگذار باشند؟

بسیاری از مردم اغلب دچار اضطراب می شوند و به دنبال علت اصلی آن هستند. علت ایجاد این مساله پدر و مادر هستند. تحقیقات جدید نشان می دهد که در صورتی که پدر و مادر دچار اضطراب و نگرانی شوند این مساله را به کودکان خود منتقل می سازند.

محققان دانشگاه ویسکانسین (University of Wisconsin) ایالات متحده امریکا در تحقیقات جدید خود دریافتند که چگونه یک مدار مغز بیش فعال، سه حوزه مغزی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می سازد و ممکن است که مرحله ای برای توسعه اضطراب و افسردگی را در فرد ایجاد کند.

علاوه بر این تحقیقات این پژوهشگران نشان می دهد که به احتمال زیاد فعالیت بالا در مدار میانی لیمبیک جلویی مغز (prefrontal-limbic-midbrain circuit) به عنوان واسطه در خطر تولید اضطراب، نگرانی و خلق و خوی مضطرب وارد می شود که می تواند در دوران کودکی دیده شود.

دکتر ند کالین (Ned Kalin) از محققان این تیم تحقیقاتی در این رابطه چنین توضیح می دهد: “بیش فعالی این سه حوزه مغز از تغییرات مغز به ارث برده می شود که به طور مستقیم با خطر زندگی در حال توسعه اضطراب و افسردگی مرتبط است.”

این تیم تحقیقاتی ، پژوهش ها و آزمایش هایی مرتبط با این موضوع را بر روی شش صد میمون انجام دادند و دریافتند که در حدود 35 درصد از تنوع گرایش های شبه نگرانی و اضطراب را می توان با توجه به سابقه خانوادگی توضیح داد.

دکتر کالین در ادامه توضیحات خود می گوید: “اضطراب می تواند یک برتری تکاملی را به عنوان کمک به فردی در شناخت و اجتناب از خطر ارائه کند اما زمانی که مدارهای مغز بیش فعال شوند به صورت یک مشکل بروز می کند و می تواند به بیماری اضطراب و افسردگی منجر شود.”

قابل توجه است که مطالعات نشان می دهند که این فرآیند عملکرد ساختارهای مغز بوده و نه اندازه آنها که مسئول انتقال ژنتیکی خلق و خوی مضطرب بوده است.

این پژوهش ها و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجله آکادمی ملی علوم (National Academy of Sciences) به چاپ رسیده و قابل دسترسی است.