images.jpg5998+

با استفاده از این روش می توانیم به راحتی سرطان مری را در افراد مختلف در مراحل اولیه تشخیص دهیم.

محققان دانشگاه کمبریج با استفاده از روشی به نام قرص متصل به نخ، موفق به تشخیص زودهنگام سرطان مری شدند.
در این روش یک قرص متصل به نخ به نام Cytosponge که به اندازه یک مولتی ویتامین است، توسط فرد بلعیده شده و وارد مری می شود.

این قرص به محض ورود به مری، چند خراش کوچک میکروسکوپی به صورت عرضی روی سلول ها ایجاد می کند و حجم آن مانند یک اسفنج افزایش می یابد؛ سپس نخ متصل به قرص کشیده می شود و قرصی که مانند اسفنج کمی حجیم شده است، از دهان خارج می شود.

همزمان با ایجاد خراش، چند سلول به عنوان نمونه به قرص می چسبد و با آزمایش این سلول ها به راحتی می توان بیماری را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

معمولا سرطان مری در مراحل اولیه هیچ نشانه ای ندارد و علایم در مراحل پیشرفته بروز می کند.

سرطان مری بسیار کشنده است و احتمال زنده ماندن در نوع پیشرفته، فقط ۱۳ درصد، آن هم به مدت حداکثر پنج سال است.

محققان امیدوارند که این روش ارزان و غیر تهاجمی جایگزین نمونه برداری و روش های پیچیده شود.نتایج این تحقیقات در نشریه Nature Genetics منتشر شده است.

شفاآنلاین