Spring-Autumn-Baby-Boy-Girls-Cotton-Long-Sleeve-Hoodies-Bodysuit-Romper-Spring-Autumn-Unisex-Infant-Jumpsuit

چگونه باید از فرزندان دوقلویمان مراقبت کنیم و چه برنامه ریزی باید در این زمینه داشته باشیم.

شاید برای بزرگ کردن دوقلوها آماده نباشید اما ظاهر دوقلوزایی رو به افزایش است.  با این حال حتی مادران باتجربه هم اغلب نمیدانند وقتی دوقلوها را به خانه می آورند چه کار باید بکنند؟با اینکه دو قلوها میتوانند شادی شما را دوچندان کنند کار والدینی دو برابر میشود. راه حل اینکه زیر بار این کار تسلیم نشوید این است که برنامه ریزی کنید.

بدون برنامه ریزی زندگی ندارید
داشتن یک فرزند خودش به اندازه کافی سخت هست اما وقتی نوزاد دوقلو دارید همه چیز باید برنامه ریزی شده باشد. شما باید برنامه تغذیه و عوض کردن پوشک را داشته باشید. آنها کم کم خودشان را با شرایط وفق می‌دهند.

میتوانید همزمان به بچه‌ها شیر بدهید
اگر نوزادان شیر مادر میخورند میتوانید همزمان این کار را بکنید. هر کدام از  نوزادان میتوانند از یک سینه تغذیه کنند اما این کار نیاز به هماهنگی و صبر زیادی دارد. کاری که میتوانید انجام دهید این است که به یکی از نوزادان از سینه شیر دهید و شیر نوزاد دیگر را در شیشه شیر به او بدهید. به این ترتیب میتوانید زمین بنشینید و در حالی که یکی از دوقلوها را از سینه شیر میدهید دیگری را روی پاهایتان بیندازید و به او از شیشه شیر بدهید. این کار حدود ۴۵ دقیقه زمان میبرد.

یک تختخواب در روزهای اول کافی است
نوزادان دوقلو روزهای اول میتوانند در یک تختخواب باشند خیلی از آنها در صورتی که بفهمند قل‌شان کنار آنها خوابیده راحت‌تر میخوابند. بنابراین تا زمانی که در خواب حرکت نداشته باشند میتوانند کنار هم بخوابند چون حرکت آنها میتواند باعث بیداری قل دیگر شود. درحالی که یک تخت برای روزهای اول کفایت میکند، باید دو صندلی ماشین برای دوقلوها  در نظر بگیرید.

دوقلوها بیشتر مبتلا به مشکلات تنفسی میشوند
نوزادان دوقلو ا احتمال بیشتری زودرس و کم وزن به دنیا می آیند.  نوزادان زودرس مشکلات تنفسی بیشتری دارند زیرا ریه‌های آنها به اندازه ریه نوزادانی که به موقع به دنیا می‌آیند رشد نکرده است. البته این به آن معنا نیست که  همه نوزادان دوقلوی زودرس مشکل تنفسی دارند.  نوزادان دوقلویی که در ۳۲ هفتگی به دنیا آمده‌اند و نیاز به لوله تنفسی دارند به  احتمال بیشتری به مشکلات تنفسی دچار میشوند تا نوزادانی که با ریه کامل به دنیا می‌آیند و فقط نیازی به کانول بینی دارند.

دوقلوها همه چیز را به اشتراک میگذارند حتی میکروبها
دوقلوها در انتقال بیماری به یکدیگر مانند دیگر خواهر برادرها هستند. اگر قلی عفونت مسری داشته باشد خواهر و برادر دیگر هم مانند هر کس دیگری که در خانه است ممکن است مبتلا به عفونت شود. اما والدین میتوانند با جدا کردن ی قل از دیگری احتمال ابتلا را کاهش دهند اما هیچ گاه این احتمال به صفر نمیرسد.

دوقلوها در عین شباهت با هم متفاوتند
باید تفاوتهای بین دوقلوها را درک کرده و هیچ وقت آنها را با هم مقایسه نکنید. بیشتر بچه ها نقاط ضعف و وقت مختص خودشان را دارند و دوقلوها از این قاعده مستثنا نیستند. جدا دیدن دوقلوها کار بسیار مفیدی است به این ترتیب میتوانند دوستان خودشان را داشته باشند و تصمیمهای فردی بگیرند.