salt1

برخی از افرادی که به فشار خون بالا مبتلا نیستند نمک  می خورند و معتقدند آنها فشار خون ندارند پس می توانند به هر اندازه که دوست داشتند نمک مصرف کنند جدیدترین تحقیقات تایید کرده است که  دریافت نمک مازاد حتی در صورت عدم ابتلا به فشار خون می توان  تاثیرات زیانباری  بر عروق خونی، قلب، کلیه و مغز داشته باشد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه مروری نشان داده شد که سدیم مازاد رژیم غذایی می تواند اثرات مضری بر اندام های هدف شامل عروق، قلب و نیز سایر اندام ها داشته باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر William Farquhar؛ ” دامنه پاسخ فشارخون به تغییرات سدیم رژیم غذایی دامنه گسترده است. این اساس مفهوم حساسیت فشارخون به سدیم است.” وی در ادامه افزود:” هیچ راهبرد استانداردی برای طبقه بندی افراد فشارخون حساس به سدیم وجود ندارد، اما اگر فشار خون یک فردی در جریان پیروی از یک رژیم غذایی با محتوای سدیم بالا افزایش یافت و در اثر پیروی از یک رژیم غذایی با محتوای سدیم پایین، کاهش یافت، می توان این فرد را حساس به سدیم در نظر رفت. با وجود این، اگر فرد به نوسانات سدیم رژیم غذایی پاسخ نداد، به عنوان مقاوم به نمک در نظر گرفته می شود.” نمک پتانسیل زیادی برای اثر بر عروق شامل کاهش عملکرد اندوتلیوم ( لایه داخلی عروق خونی) دارد. افزایش سدیم رژیم غذایی موجب سفتی و سختی عروق می شود. علاوه باین، دریافت نمک مازاد موجب حجیم شدن بطنی یا بزرگ شدن محفظه پمپ خون می گردد. به طور کلی، محققین در این مطالعه بر اثر دریافت نمک مازاد بر سلامتی افراد دارای فشار خون و نیز افرادی که فشار خون ندارند، تأکید کردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of the American College of Cardiology منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir