رييس موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي گفت: با انعقاد قراردادي با مديريت سازمان منطقه آزاد ارس در شمال استان آذربايجان شرقي، برخي از توليدات واكسن دام و طيور اين موسسه از طريق سازمان مزبور به كشورهاي ارمنستان و آذربايجان صادر خواهد شد.
دكتر عبدالحسين دليمي‌اصل روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تبريز يادآور شد: دامداران و مراكز مرغداري ارمنستان و آذربايجان پيش از اين واكسن‌هاي موسسه رازي رااز بازار آزاد تهيه و رضايت خود رااز توليدات اين موسسه ابراز داشته‌اند.

صادرات واكسن موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي پس‌ازبازاريابي سازمان منطقه آزاد ارس در اين جمهوري‌ها، به صورت مستقيم از ايران به اين كشورها صادرخواهد شد.

وي، ظرفيت توليد واكسن طيور كشور را يك ميليارد دز واكسن بيش از نياز صنعت مرغداري كشور اعلام كرد و افزود: در زمان حاضر سالانه ‪ ۲/۵‬ميليارد دز واكسن طيور در اين موسسه توليد مي‌شود و اين ميزان قابل افزايش تا سطح ‪۳/۵‬ ميليارد دز مي‌باشد.

همچنين سالانه ‪ ۳۵۰‬ميليون دز انواع واكسن‌هاي دامي و مشترك بين دام و انسان در اين موسسه توليد مي‌شود.

همچنين دراقدامي جديد براي برآورده كردن نياز كشور به واكسن پنج بيماري ديفتري، كزاز، سياه سرفه، هپاتيت بي‌و هيب (نوعي آنفلوانزا)، اخيرا با همكاري موسسه ” ‪ ” CIJ‬كوبا يك سرم پنج‌گانه حاوي واكسن اين بيماري‌ها در دست توليد است.

توليد جديد با نام سرم پنجگانه براي پوشش دادن واكسن اين پنج بيماري در آينده نزديك به بازار داخلي عرضه خواهد شد.

دليمي‌اصل، توان بالاي توليد انواع واكسن در اين موسسه را يك صنعت بومي با دانش و توانمندي منحصر بفرد در خاورميانه توصيف كرد و افزود: برخي از كشورهاي منطقه و كشورهاي صنعتي نظير ايتاليا، بلژيك و كشورهاي خاورميانه نظير اردن ، عراق و پاكستان خواستار همكاري در راه‌اندازي واحدهاي مشترك توليد واكسن با اين موسسه شده‌اند.

در همين رابطه از سال گذشته ميلادي تاكنون از سوي بانك توسعه اسلامي نيز سه دوره آموزشي توليد واكسن براي متخصصان كشورهاي منطقه در ايران برگزار شده است.

رييس موسسه تحقيقات و توليد واكسن رازي هزينه‌هاي جاري و تحقيقاتي اين موسسه در زمان حاضر را برابر با ارزش توليدات تحويل شده به مراكز دولتي، ‪ ۱۵۰‬ميليارد ريال ذكر كرد.

به گفته‌ي وي، ارزش توليدات تحويلي اين موسسه به مراكز دولتي كشور بيش از ده برابر قيمت توليدات مشابه از سوي ديگر كشورها مي‌باشد.

دليمي‌اصل، با اشاره به توان بالاي اين موسسه در توليد انواع واكسن‌ها و پادزهر حشرات موذي نظير انواع عقرب و مار سمي اعلام كرد: اخيرا انگليس و برخي از كشورهاي ديگر متقاضي دريافت واكسن و پادزهر اين حشرات براي تامين نياز نيروهاي خود در افغانستان و عراق از موسسه رازي ايران شده‌اند.

رييس موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي به منظور معرفي رييس جديد اين موسسه در منطقه پيام مرند به استان آذربايجان شرقي سفر كرده بود.

در آييني به همين منظور روز گذشته دكتر محمد خليلي به عنوان رييس جديد شعبه اين موسسه در پيام مرند معرفي شد.