A-man-watching-football-o-008

با مشاهده مستمر و بی وقفه تلویزیون مستعد ابتلا به آلزایمر و مشکلات عقلی خواهید شد لطفا بیشتر مراقب باشید!

طبق یک بررسی جدید تماشای زیاد تلویزیون و کاهش فعالیت بدنی ناشی از آن می تواند ریسک کاهش قوای عقلی و عملکرد مغز را در سنین بالاتر افزایش دهد.

 توصیه های فعلی به همه افراد در رده سنی ۶۴-۱۸ سال این است که باید در هفته حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی شدید داشته باشند. با این حال تنها حدود ۲۰ درصد از افراد بزرگسال این اندازه از فعالیت بدنی را انجام می دهند.

بررسی های قبلی نشان داده است که کاهش فعالیت های بدنی می تواند تاثیر منفی بر سلامتی داشته و موجب افزایش احتمال مشکلاتی مانند چاقی و دیابت نوع ۲ و افزایش احتمال بیماری های قلبی عروقی شود. مطالعات جدید نشان داده است که کم بودن میزان فعالیت های بدنی می تواند بر روی کارکرد مغز هم تاثیرگذار باشد و اینکه در سنین بالا، داشتن فعالیت بدنی خوب می تواند فرد را در مقابل کاهش قوای عقلی و شعوری محافظت کند.

حال در یک بررسی جدید محققین بیش از ۳۲۰۰ فرد با سن ۳۰-۱۸ سال را در مدت ۲۵ سال تحت مطالعه قرار داده و میزان استفاده آنها از تلویزیون و میزان فعالیت بدنی آنها را بررسی کردند. در پایان ۲۵ سال حافظه افراد و سرعت تحلیل آنها با استفاده از پرسشنامه هایی مورد سنجش قرار گرفت. مطالعه نشان داد که در آنهایی که بطور متوسط روزانه بیش از ۴ ساعت تلویزیون تماشا می کرده اند میزان عملکرد مغز در میانسالی کمتر شده است.

محققان می گویند کاهش کارکرد قوای مغزی به تدریج شروع شده و در طول سالیان گسترش می یابد و کم کردن فعالیت های نشسته مانند تماشا کردن تلویزیون و بیشتر کردن فعالیت های بدنی می تواند تا حدود زیادی مانع از ایجاد یا پیشرفت بیماری هایی مانند آلزایمر در سنین بالا شود.

مهر،