3409478_280

بهتر است این نقاط مشخص شده روی چهره این عکس را به دقت به خاطر بسپارید و هنگام خستگی آن ها را ماساژ دهید

درمانگران از ماساژ درمانی برای رفع عفونت ها و کوفتگی ها و اختلالات روحی مثل افسردگی و بی نشاطی کمک می گیرند.ماساژ باید با نوک انگشتان بمدت یک دقیقه انجام شود.

نقطه 1:گوشه داخلی چشم-فشار متقارن از هر دو طرف.
نقطه 2:فقط سه نقطه – لبه بیرونی ، وسط، و لبه داخلی ابرو فشار متقارن در هر دو ابرو بطور همزمان
نقطه 3:به طور مستقیم بین ابروها.
نقطه 4:در فاصله نیم سانتی متر پایین تر از پلک پایین –به طور همزمان در هر دو چشم.
انتهای پیام/