diabet

 دراین بخش درباره انسولین خوراکی مباحثی را به اختصار بیان می کینم  که این دارو توسط شرکت های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه ای از نتایج بررسی های انجام شده را به اختصار توضیح می دهیم

شرکت استرالیایی Midatechمرحله ی اول فاز دوم کارآزمایی داروی جدید دیابت MSL-001را آغاز کرد، این دارو قرار است با انسولین انسانی مقایسه شود. برای اولین بار 12 بیمار زن و مرد ( 18 تا 55 سال) با این دارو که بنام  InsulinBuccal Soluble Film نیز شناخته می شود، درمان خواهند شد.

 انتظار می رود این مطالعه  5 ماه بطول بیانجامد. MSL-001توسط متخصصان نانو دارو درشرکت  Midatech و  Monosol RXتولید شد. این دارو نوعی انسولین انسانی( Humulin) است و توسط اپلیکاتور ترانس بوکال به بیمار داده می شود.

 داروی MSL-001بروی یک  فیلم پلی مری قرار دارد،  این فیلم نازک سایزی به اندازه ی  تمبر پستی دارد و حاوی مولکولهای MSL-001  است که در داخل گونه ی بیمار قرار داده می شود تا انسولین مستقیماً جذب خون گردد.

 دراین تحقیق ایمنی  و تحمل داروی MSL-001در بیماران با تزریق زیرجلدی انسولین انسانی مقایسه خواهد شد.

 چنانچه نتایج این کارآزمایی موفقیت آمیز باشد، برنامه ی Midatechمی تواند به درمانهای جایگزین برای بیماران مبتلا به دیابت تبدیل شود و آنها را از تزریق انسولین  بی نیاز کند. متخصصان این شرکت همچنین بروی تعدادی از داروهای GLP-1برای درمان دیابت نوع 2 درحال تحقیق هستند این داروهای جدید می توانند بیماران را از تزریق دارو بی نیاز کنند.

منبع : diabetestma.org