images.jpg564656آیا استفاده کردن از طب سوزنی محدودیت سنی دارد و رنج سنی مشخصی می توانند از این طب استفاده کنند؟

حمیدرضا بهرامی با بیان اینکه استفاده از طب سوزنی در ایران در حال افزایش است، عنوان کرد: این روش در زنان باردار ترجیحا نباید استفاده شود، اما اگر مجبور به استفاده باشیم، در بعضی نقاط ممنوعیت مطلق وجود دارد، همچنین با توجه به این که کودکان‌ از سوزن زدن هراس دارند، این روش برای آنها کمتر استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طب سوزنی باید به عنوان دومین خط درمان باشد، تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت تائید کرده است که طب سوزنی می‌تواند موثر باشد و برای درمان 37 بیماری که عمده‌ی آن شامل دردهای مختلف از جمله سردرد، دردکمر، گردن، مچ دست و دردهای مفصلی استخوانی است، تاثیر خوبی دارد.

مدیرگروه طب چینی و طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: هنگامی باید از طب سوزنی استفاده شود که فرد به پزشک مراجعه کرده و ارزیابی‌ها و تشخیص‌ها مطابق با اصول پزشکی صورت گرفته است، اما نتیجه مطلوب حاصل نشده یا اینکه پزشک به این نتیجه برسد که استفاده از طب سوزنی‌ در درمان بیماری کمک‌کننده است.

وی ادامه داد: افرادی مجاز به استفاده از این روش هستند که گواهی مورد تائید را با پایه‌ی پزشکی گرفته باشند، اگر کسی الفبای پزشکی را بلد نباشد و کارهای بررسی و تشخیص را قبل از استفاده از طب سوزنی انجام ندهد، ممکن است مشکلاتی برای بیمار به وجود بیاید.

مدیرگروه طب چینی و طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: از فواید طب سوزنی عدم ایجاد عوارض و طولانی بودن دوره درمان از اشکالات آن است؛ معمولا دوره درمان حدود 12 جلسه به صورت روز در میان است، اما در بیماری‌های حاد و با توجه به شرایط بیمار هر روز هم می‌تواند انجام شود.

مدیرگروه طب چینی و طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصریح کرد: طب سوزنی یکی از روش‌های پنج‌گانه طب چینی با سابقه‌ای بیش از 3000 سال است و اعتقاد بر این است که مسیرهایی با عنوان مسیرهای انرژی در بدن وجود دارد و علت به و جود آمدن بیماری اختلال و عدم وجود تعادل در بین انرژی‌هاست.

بهرامی اضافه کرد: در مسیرها گذر انرژی نقاطی هستند که سطحی شده و به نام نقطه طب سوزنی نامیده می‌شوند؛ فرو کردن سوزن‌های نازک استریل در این نقاط موجب ایجاد تعادل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قطر این سوزن‌ها بسیار نازک از 15 هزارم میلی‌متر تا سه دهم میلی‌متر است و ممکن است به هنگام فرو کردن سوزن در بدن به علت پاره شدن مویرگ‌ها، خونریزی محدودی، در حد چند قطره خون به وجود بیاید.

بهرامی با بیان اینکه طب سوزنی شاخه‌ای از طب مکمل است، یادآور شد: در مجموع ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تنها دانشگاهی است که برای طب سوزنی، گروه آموزشی دارد که اعضای هیات علمی آن از 6 نفر تشکیل شده و کلینیک تخصصی آن نیز در دو نوبت صبح و بعدازظهر در بیمارستان امام رضا(ع) ارائه خدمات می‌کنند.

(ایسنا)