images.jpg45

متاسفانه مصرف بی رویه مصرف الکل در کشور به حدی شیوع پیداکرده است که روز به روز شاهد رواج اعتیاد به  آن در بین جوانان کشورمان هستیم.

این روزها اگرچه کل کشور در تب و تاب اخبار جمع بندی هسته ای است اما اخبار دیگری آن هم به صورت رسمی و غیر رسمی به گوش می رسد نگران کننده است.اگر چه بخشی از نگرانی مردم و مخصوصا مسئولین دولتی برای آینده این جمع بندی و اینکه در نهایت توافق نهایی امضا می شود یا خیر، طبیعی است اما این دلیل نمی شود که به اخبار دیگر بی آن هم از نوع نگران کننده آن بی تفاوت بود.

یکی از این خبرها بحث مصرف الکل و واردات قاچاقی و نگران کننده آن است.آمارها خبر از آن می دهد که در کنار نگرانی های بی شمار خانواده ها نسبت به اعتیاد فرزندانشان به مواد مخدر باید نگران اعتیاد به الکل هم باشند.

این در حالی است که مصرف و خرید و فروش الکل با توجه به دستور دین اسلام در ام القرای جهان اسلام یعنی ایران ممنوع است اما با این وجود بخش اعظمی از گزارش های نیروی انتظامی مربوط به مصرف و واردات قاچاق این نوشیدنی کاملا مضر می شود.

تشکیل اولین مرکز ترک الکل در تهران آن هم در سال گذشته نشان دهنده آن است که دیگر نمی توان این اعتیاد را نادیده گرفت و با خوش بینی چشم را بر واقعیت اعتیاد برخی از شهروندان به مصرف الکل بست.

اما با همه این اوصاف اخبار جدیدی که اخیرا علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت در دیدار با مقامات ناجا ارائه کرد موج جدیدی از نگرانی ها را نسبت به اعتیاد مواد مخدر در کشور به راه انداخته است.وی مدعی شده است که سالانه 420 میلیون لیتر از مشروبات الکلی در کشور به مصرف می رسد.وی از طرف دیگر از افزایش 2 برابری مصرف الکل طی 9 ماه گذشته در کشور خبر داده است.

حال این خبر با توجه به آمار افزایش مثبت بودن تست الکل از برخی از رانندگان در کشور و مخصوصا تهران، نشان دهنده این است که قاچاقچیان واردات مشروبات الکلی در هر صورت به هدف خود می رسند و عرضه را نسبت به تقاضا تنظیم می کنند.

با توجه به این اوصاف به نظر می رسد سه عامل بسیار مهم در رقم خوردن چنین شرایطی در کشور بیش از عامل های دیگر خودنمایی می کند.فعالیت موفقیت آمیز قاچاقچیان در مرزها به منظور وارد کردن مشروبات الکلی، افزایش تقاضای برخی از افراد و افزایش اعتیاد به الکل و ضعف و یا حتی خلاء برخی از دستگاه های نظارتی و مسئولان مربوطه که در نهایت منجر به تنظیم شدن عرضه و تقاضا می شود و آمار نگران کننده ای را از خود به نمایش می گذارد.

به نظر می رسد وخیم شدن آمار اعتیاد به الکل در کشور می تواند در مرحله اول بازار قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر را داغ کند چراکه اذهان خانواده ها به این سمت سوق داده می شود و عملا ازاعتیاد به مواد مخدر غافل می شوند.

با فراهم شدن بستر قانونی و معطوف شدن اذهان مسئولین علاوه بر جمع بندی مذاکرات به دیگر مسائل مهم از جمله بحث اعتیاد به مشروبات الکلی اگرچه شاید به صورت موقت درصدی از این آمارها کاهش یابد اما به نظر نمی رسد به صورت ریشه ای این مشکل حل شود همانند بحث بلای خانمان سوز مواد مخدر اما قطعا می توان با برهم زدن بازار قاچاقچیان در زمینه تنظظیم عرضه و تقاضا به اهداف مهمی در این موضوع دست یافت.

تاریخ نشان می دهد حداکثر نتیجه ای که جامعه در بحث کاهش آمار مصرف کنندگان مواد مخدر گرفت توجه به عملی ساختن شعار کاهش تقاضا بود و آن هم به این ترتیب که کل جامعه از جمله خانواده ها و بعضا مسئولین مربوطه بسیج شدند تا بستری برای معتادان فراهم کنند که خود معتاد به باوری برسد که این اعتیاد برایش مضر است و حتی در صورت وجود مواد به این نتیجه برسد که نباید از آن استفاده کند.

حال در این زمینه هم در کنار اهمیت دادن به مقابله با قاچاق و برخورد قاطع با قاچاقچیان در مرزها، مخصوصا توسط نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی این کار، باید به بحث کاهش تقاضای الکل اهمیت داد تا به ریشه کن شدن این آمارها و مصارف نزدیک تر شویم.این امر محقق نمی شود مگر با همکاری همه دستگاه های زیربط و البته همکاری و خواسته همه افراد جامعه.به نظر می رسد با توجه به معتقد بودن اغلب مردم ایران به دین اسلام و ملزم بودن آنها نسبت به اجرای دستورات الهی  تحقق این امر در کشور ایران نسبت به کشورهای دیگر امکان پذیرتر باشد.

شرایط مناسب برای فعالیت های مذهبی در کشور و با توجه به ممنوع اعلام شدن مصرف این نوشیدنی مضر برای انسان توسط دین اسلام، می توان با از این راه وارد افکار عمومی شد از طرفی دیگر افزایش تبلیغاتی مبنی بر چرایی ممنوعیت مصرف الکل در علم پزشکی می تواند مثمر ثمر باشد.طوری که در نهایت افراد به این نتیجه برسند که با وجود هزاران میلیون لیتر مشروبات الکلی لب به نوشیدنی ای که برای لحظاتی عقل و اختیار انسان را به دست می گیرد، نزنند.

منبع:فرهنگ نیوز