speech-and-language-therapy-research-1600x600

لکنت زبان در بزرگسالان با لکنت زبان در سنین پایین چه تفاوتی دارد و آیا درمان آن ها بایکدیگر فرق می کند یا خیر؟

دکتر محمد تبریزی با اشاره به وجود دو نوع لکنت زبان، اظهار کرد: نوع اول لکنت زبان به «ارگانیک» معروف بوده و در واقع مشکل دریافت و ارائه زبانی در مغز است.

وی ادامه داد: در این نوع از لکنت زبان سلول‌های مربوط به گفتار آسیب می‌بینند و درمان آن با کمک داروها و جبران کمبود ویتامین ممکن است.

این روان‌شناس با بیان اینکه نوع دوم این بیماری مربوط به ترس و اضطراب است، گفت: این نوع لکنت زبان بیشترین آمار ابتلا را به خود اختصاص داده است؛ در درمان نوع دوم باید مورد اضطراب و ترس رفع شود و در صورت ادامه یافتن لکنت از گفتار درمانی توسط متخصصان استفاده ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته شکل‌های مختلف لکنت زبان اهمیت فراوانی دارد، توجه به این مساله که لکنت در اوایل جمله، اواسط جمله یا به طور مرتب تکرار می‌شود، بسیار مهم است.

این روان‌شناس با اشاره به تشخیص نوع لکنت زبان، تصریح کرد: با گرفتن نوار مغزی مشخص می‌شود که این مساله مربوط به مغز بوده یا دلیل لکنت مربوط به اضطراب و ترس است.

تبریزی به شیوع این لکنت زبان در بزرگسالی اشاره کرد و افزود: آزمون نوع لکنت زبان در بزرگسالان باید زمانی که تنها هستند، انجام شود، فردی که دچار لکنت زبان است اگر در تنهایی خود به طور مثال در حمام آواز بخواند و مشکلی نداشته باشد، این لکنت ریشه در وجود استرس دارد.

این روان‌شناس تصریح کرد: به وسیله گفتار درمانی و با کمک یک روان‌درمان‌گر ‌خوب، درمان انجام می‌شود اما اگر مربوط به مغز باشد، باید درمان‌های خاصی دنبال شود.

(ایسنا)