oil

نظر پژوهشگران رادرباره روغن سویا و روغن نارگیل می خوانیم تا  ببینیم کدامیک بهتر است و ضررهای کمتری دارد و کاربرد هریک درچه زمینه هایی است اکنون تحقیقات جدید در این باره را بخوانید 

می‌گویند استفاده از روغن سویا در رژیم غذایی می‌تواند باعث اضافه وزن و چاقی شود. بر اساس تحقیقی که مشروح آن در مجله Plos one منتشر شده است بررسی روی موش‌ها نشان داده روغن سویا که در مواد غذایی صنعتی مثل مارگارین و سرکه موجود است می‌تواند زمینه‌ساز دیابت و چاقی باشد. روغن سویا ۶۰ درصد روغن مصرفی را در صنعت به خود اختصاص داده است. به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید آمریکا از بدترین مواد غذایی که باعث چاقی و ابتلا به دیابت نوع ۲ می‌شود می‌تواند به فروکتوز، روغن نارگیل و روغن سویا اشاره کرد. برای اثبات این قضیه محققان در بررسی‌های خود ۴ گروه از موش‌ها را زیرنظر گرفتند. در رژیم غذایی گروه اول بیش از ۴۰ درصد روغن نارگیل (معادل روغن مصرف مردم آمریکا) در گروه دوم ۲۰ درصد روغن نارگیل و ۲۰ درصد روغن سویا و به ۲ گروه دیگر رژیم فروکتوز (معادل میزان مصرف آمریکایی‌ها) دادند. در هر ۴گروه میزان کالری مصرفی یکسان بود. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد گروهی که در رژیم غذایی‌شان روغن سویا بود ۲۵درصد بیش از گروهی که رژیمی بر پایه روغن نارگیل داشتند و ۹ درصد بیش از کسانی که رژیم فروکتوز داشتند وزن اضافه کردند. گروهی که رژیم فروکتوز داشتند ۱۲ درصد بیش از گروهی که رژیم روغن نارگیل داشتند وزن اضافه کردند. همچنین مشاهده شد موش‌‌هایی که در برنامه‌ غذایی‌شان روغن سویا داشتند دچار آسیب‌های کبدی شدند و بدنشان نسبت به انسولین مقاوم شد.