fat-burning-exercises1
چربی سوزها می توانند روی خلق و خوی شما تاثیرات منفی زیادی بگذارند که در این مطلب به برخی از مهمترین آن ها اشاره می کنیم.

تخقیقات محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهدشاید این چربی سوز ها از پس آب کردن چربی های بدنتن بر بیایند اما به مرور شما را بد اخلاق و غیر قابل تحمل می کنند.
بررسی ها نشان می دهند، داروی استاتین که نوعی چربی سوز است زنان را بد اخلاق و غیر قابل تحمل می کند البته اگر همسرتان قصد مصرف این دارو ها را دارد او را منع نکنید.
مخققان بر این عقیده اند که درست است که این چربی سوز ها زنان را پرخاشگر می کند اما هیچ گونه اثر روحی روانی بر روی مردان ندارد و بر روی آن ها بی تاثیر است.
این دارو ها اثر دو پهلویی دارند با این مثال که اگر چه خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهند اما باعث افزایش دیابت نوع دو در بدن می شوند و احتمال بروز بیماری های کبدی را بالا می برن