heart

در سطور بعدی درباره دو هورمون جنسی موجود در مردان و زنان صحبت می کنیم  که ببینیم بر بیماری قلبی چه تاثیراتی دارند  و ارتباط این دو هورمون را با بیماری قلبی مورد ارزیابی قرار می دهیم

ابتلای مردان به به بیماری قلبی و عروقی بیشتر از زنان پیش از سن یائسگی است و دلیل این تفاوت روشن نیست. با وجود این در یک مطالعه جدید نشان داده شد که هورمون های جنسی تستوسترون و استروژن می توانند موجب تغییر عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی شوند و بر اثر این دگرگونی ابتلا به بیماری قلبی در مردان بیشتر است. مردان در مقایسه با زنان پیش از سن یائسگی مقادیر تستوسترون بالاتر و استروژن کمتری دارند. بنابراین انتظار می رود که تستوسترون موجب بروز بیماری قلبی شود و یا این که استروژن  در برابر ابتلا به آن محافظت کند یا هر دو. محققین در این مطالعه 400 مرد سالم در دامنه سنی 20 تا 50 سال را بررسی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر بالای تستوسترون با کاهش HDL-کلسترول یا کلسترول خوب همبستگی دارد، با وجود این به نظر می رسد که استروژن هیچ اثری بر مقادیر HDL- کلسترول ندارد. در مقابل محققین گزارش کردند که مقادیر کم استروژن موجب افزایش بیشتر مقادیر قند خون ناشتا، پیشبرد مقاومت به انسولین و تجمع چربی در عضلات می گردد، این عوامل همگی موجب بروز دیابت می شود که خود یکی از عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی است. این یافته ها نشان می دهد که به چه  دلیل مردان در مقایسه با زنان پیش از سن یائسگی مستعد ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی هستند. نتایج حاصل از این مطالعه در نودو هفتمین همایش سالانه غدد درون ریز سن دیگو ارایه شد.

منبع : www.yourdoctor.ir