mindfulness-1748x984

از فوت و فن ذهن ذهن آگاهی  چه می دانید و با انجام آن چه پیشرفت هاو چه فواید به خود می رسانیم.

شاید شما هم چنین تجربه ای داشته باشید: مثلا مسیر همیشگی محل کار تا خانه را رانندگی کرده و حین رانندگی به موضوعات مختلف فکر کرده اید. هنگامی که به مقصد رسیده اید، چیزی از مسیر و رانندگی تان به خاطر نمی آورید.

یا همراه خانواده یا دوستانتان در رستوران غذا می خورید و درباره موضوعات مختلف صحبت می کنید. وقتی پیشخدمت درباره رضایتتان از طعم غذا می پرسد، متوجه می شوید که اصلا طعم آن را احساس نکرده اید.

با اندکی تامل مثال های دیگری از بی توجهی در زندگی روزمره مان پیدا می کنیم. در این موقعیت ها با این که در بیداری بوده ایم اما انگار هوش و حواسمان جای دیگری بوده است.

ذهن آگاهی یا mindfulness، روش مشخصی است برای توجه کردن به آن چه در اطراف و درون ما رخ می دهد و نیز مسیری است به سوی زندگی بهتر و مقابله موثر با چالش های اجتناب ناپذیر زندگی. با این مهارت می توانیم هنگام پیاده روی تا دانشگاه به درخت ها توجه کنیم، موقع غذا خوردن مزه آن را بهتر بچشیم و با دوستان مان ارتباط نزدیک تری برقرار کنیم.

پژوهش ها نشان می دهد که ذهن آگاهی می تواند به ما کمک کند با فرزندان، والدین، دوستان، همکاران و شریکان عاطفی خود بهتر کنار بیاییم. حتی می تواند کمک کند با احساس خوبی پا به کهنسالی بگذاریم و خوشبختی را بیابیم که وابسته به خوشی های زودگذر نیست..

تمرین های توجه آگاهی را می توان به طرق مختلف و متناسب با سبک های زندگی متفاوت به کار بست.

هر چند وقت گذاشتن برای تمرین ها به صورت رسمی مهم است. اما توجه آگاهی را می توان به عنوان بخشی از زندگی روزمره و هنگام مسواک زدن، غذا خوردن یا نشستن در سالن انتظار انجام داد.

بیشتر مردم با شروع تمرین های توجه آگاهی، در عمل احساس می کنند زمان بیشتری در زندگی خود دارند. آن ها متمرکزتر و موثرتر شده اند و در عین حال احساس آرامش و رهایی بیشتری می کنند.

این تمرین ها کمک می کند کمتر خراب کاری به بار بیاوریم و به این ترتیب زندگی ما را ساده تر می کند.

در شماره های بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و تمرین هایی برای دستیابی به ذهن آگاهی ارائه خواهیم کرد

موفقیت،