images.jpg886
آیا می دانستید با خنداندن آموزش و یادگیری کودک سریع تر و آسان تر خواهد بود!

اگر هنگام یاد دادن مهارت ها به فرزندانتان آن ها را بخندانید سرعت یادگیری شان را بیشتر می کنید.
بررسی ها نشان می دهند، کودکان 18 ماهه ای که والدین شان هنگام سرگرم کردن و آموزش دادن آن ها از شوخی کمک می گیرند و آن ها را می خندانند بهتر و سریع تر توانایی های مورد نظر را کسب می کنند.
گفتنی است؛ کودکانی که والدین آن ها افرادی شاد هستند و وقت زیادی را به آموزش دادن مهارت ها به کودکان خود صرف می کنند در آینده فرزندانشان ضریب هوشی بالاتری خواهند داشت.
والدین برای کودکان خود لحظات خاطره‎انگیز درست کنند و روابط احساسی و عاطفی با آن داشته باشند. نوازش کودک توسط مادر به دوران کودکی محدود نمی‎شود و گاهی نیاز است مادران نوجوانان خود را نوازش نمایند.