Always-cold

اگر فردی هستید که زیاد احساس سرما می کنید و اکثر مواقع سردتان است بهتر است به دنیال علت آن باشید که در این مطلب به آن اشاره کرده ایم

اگر همیشه احساس سرما می‌کنید، ممکن است یک چیزی سرجای خودش نباشد.

شاید این چند نکته در رفع این مشکل کمک کند:

–    زیاد لاغر هستید. کسانی که شاخص توده بدنی یا BMI آن‌ها حدود 18/5 یا کمتر است، لاغر محسوب می‌شوند. آدم‌های لاغر به دلیل چربی کم بدن و در نتیجه عایق نشدن بدنشان برابر سرما، یا به دلیل کم غذا خوردن و در نتیجه نداشتن توان لازم برای تولید گرمای کافی در بدن،‌ سردشان می‌شود.

–    غده تیروئید کم کار است و به اندازه کافی هورمون تیروئید ترشح نمی‌کند.

–    آهن بدنتان کم است.

–    اگر دست و پایتان همیشه سرد است اما بقیه بدنتان مشکلی ندارد، ممکن است مشکل گردش خون داشته باشید.

–    خواب کافی ندارید.

–    آب بدنتان کم شده است.

–    به اندازه کافی ویتامین ب 12 نمی‌خورید.

–    زن هستید. اندام داخلی بدن زن‌ها مثل قلب و مغزشان از مردها کمی گرم تر است اما دست‌ها یا پاهایشان سردتر است.

–    دیابت دارید.

–    عضلات کمک می‌کنند تا دمای بدن حفظ شود و اگر عضلات بدن کم باشد، سردتان می‌شود.

«تایم»