images.jpg241

با شکستگی در دندان اطفال چه کنیم و چه راههای درمانی برای آن وجود دارند؟

رئیس انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران با اشاره به تمهیداتی برای مواقعی که دندان کودک می‌شکند، گفت: بسیاری از بچه‌هایی که دندانهای‌شان دچار شکستگی می‌شود به دلیل مسخره شدن توسط همکلاسی‌هایشان دچار افت تحصیلی و منزوی می‌شوند.

ابراهیم امین صالحی درباره تمهیداتی برای مواقعی که دندان کودک می‌شکند، اظهار داشت: در صورت شکسته شدن دندان کودک بر اساس ضربه یا سانحه، بهتر است بلافاصله دندان را داخل بزاق دهان خود کودک یا سرم فیزیولوژی قرار داد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دندانپزشک رساند.

صالحی، شکستگی دندان بچه‌ها را به دو حالت عنوان کرد و گفت: گاهی شکستگی به گونه‌ای است که دندان با ریشه درمی‌آید و گاه بر اثر ضربه قسمتی از دندان شکسته می‌شود که بهتر است آن قسمت شسته شود و در بزاق کودک یا سرم  فیزیولوژِی قرار گیرد، زیرا نباید آن بخش شکسته شده خشک شود، چون در صورت خشک شدن شکننده است و قابل استفاده نخواهد بود.

رئیس انجمن متخصصان دندانپزشکی ترمیمی ایران گفت: می‌توان قسمت شکسته دندان را با باندینگ‌های مخصوص سر جای خود قرار داد، ولی اگر این کار انجام نشود، ممکن است کودک از نظر روانی تحت تأثیر حس‌های منفی قرار گیرد. بسیاری از بچه‌هایی که دندانهای‌شان دچار شکستگی می‌شود به دلیل مسخره شدن توسط همکلاسی‌هایشان دچار افت تحصیلی و منزوی می‌شوند، در حقیقت درست کردن دندان شکسته برای زیبایی نیست، چرا که بچه به آن نیاز دارد و در صحبت کردن تأثیر منفی می‌گذارد، به‌گونه‌ای که کلمات را نمی‌تواند درست بیان کند و دوستانش مسخره اش می‌کنند، ولی می‌توان با مراجعه به دندانپزشک ترمیمی بدون اینکه به دندان‌های دیگر صدمه ای وارد شود آن دندان ترمیم و بازسازی شود.

صالحی توصیه کرد: در صورت بروز چنین مشکلی با مراجعه به دندانپزشک ترمیمی می‌توان دندان شکسته کودک را بدون آن که صدمه اضافه‌ای به بافت آن وارد شود با استفاده از باندینگ‌ها و مواد چسبنده ترمیم کرد

تسنیم