images.jpg+6

 شادبودن در زندگی نیاز به یادگیری و مهارت خاصی ندارد باید خود فرد بخواهد و اراده کند!

وقتی رفتارهای شاد کننده در زندگی دارید زندگی شما هم شاد خواهد شد. هیچ وقت برای شرکت در جشن ها به دنبال بهانه نباشید.

 یک کودک همواره سبک بال و آزاد است چرا که موانع محدودکننده در زندگی ندارد، بنابراین جرات او هم در زندگی زیاد است. همواره ریسک می کند و چیزی برای از دست دادن ندارد اما بزرگسالان همواره فکر می کنند که مبادا چیزی را از دست بدهند. آخرین باری که بدون دلیل شادمانی کردید چه زمانی بود؟

شاید زمان آن به یادتان نمی آید زیرا زمانی که بزرگتر می شویم احساس مسئولیت بیشتری می کنیم و فراموش می کنیم که برای مسائل کوچک زندگی جشن بگیریم اما کودک زندگی سبکبال تری دارد. محدودیت های زندگیش کمتر است و خیلی متفاوت از بزرگسالان شادمانی اش بیشتر است.

اما حقیقت این است که انسانها نیاز به وقوع اتفاق خاصی برای جشن گرفتن ندارند، انسانها می توانند برای کوچک ترین چیزها جشن بگیرند جشنی که شما را همواره زنده نگه می دارد و منافع بیشماری دارد. جشن و شادی استرس ها را دور می کند. احساس غم و اندوه را از شما بیرون خواهد کرد و انگیزه افراد را برای انجام کارها دو چندان می کند و در نهایت به شما انرژی مضاعفی می بخشد. این انرژی نه تنها فیزیکی است بلکه از نظر روحی هم شما را غنی خواهد کرد.
قانون این است اگر با زندگی شاد باشید آن هم با شما شاد خواهد بود. اگر شما رفتار خوبی با زندگی داشته باشید همواره اتفاقات خوبی در انتظار شما خواهد بود

مهر