images.jpg89

اگر می خواهید تمرکزتان در محل کارتان بالابرود بهتر است این روش های مفید را در پی بگیرید.

محققان معتقدند با خود صحبت کردن در انجام کارهای روزمره می تواند تاثیر شگرفی بر روی میزان فکر آدمی داشته باشد.

هر نوع سر و صدا و یا موضوعی که حواس شما را پرت کند به درک مطلب صدمه وارد خواهد کرد و سرعت عمل شما را تا حد زیادی کاهش می دهد اگر در چنین وضعیتی گیر کردید سعی کنید با خودتان با صدای بلند حرف بزنید. بر اساس این گزارش محققان موضوعاتی را در دو گروه تقسیم کردند.
از گروه اول خواسته شد تا به عکسی از اشیاء مختلف نگاه کنند و شکل موز را در آن پیدا کنند. از گروه دوم خواسته شد تا همان کار را با تکرار صدای بلند «موز» انجام دهند. محققان گزارش دادند که گروه دوم که با تکرار صدا تصویر موز را می گشتند بسیار سریع تر عمل کردند.
شاید با خود صحبت کردن در انجام کارهای روزمره یک نوع دیوانگی به نظر برسد اما محققان معتقدند که می تواند تاثیر شگرفی بر روی میزان فکر آدمی داشته باشد و تا حدودی به عنوان عامل محرک عمل می کند.

مطالعات اخیر نشان داده است که این عمل می تواند رفتار کودکان را تا حدودی هدایت کند. کودکان معمولا این عمل را خودشان گام به گام در مورد گزینه های مختلف انجام می دهند. گویا آنها به یقین رسیده اند که روی کاری که انجام می دهند باید تمرکز داشته باشند.

مهر