keeping_mom_dad_at_home

نگهداری از فرد مسن در محیط خانواده چه شرایطی دارد و چه مراقبت هایی لازم دارد

نظرسنجی ها نشان می دهد در هر جامعه ای بسیاری از افراد معتقدند فرزندان مسئول نگهداری از والدین سالمند خود هستند. وقتی والدین وابسته و از کارافتاده می شوند، ۹۰ درصد افراد ترجیح می دهند والدینشان را در خانه نگهداری کنند اما به خانه سالمندان نفرستند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت سلام دکتر، زنان بیش از مردان در نگهداری از والدین خود مسر هستند. در حالی که ۵۶/۲ درصد زنان از والدین سالمند خود نگهداری می کنند تنها ۴۳/۸ درصد از مردان به این کار رغبت نشان می دهند. این رقم در مقایسه به قبل به هم نزدیک تر شده است و شکاف جنسیتی کاهش یافته است. والد والدین شدن مساله ای ساده نیست.شاهد پیری والدین بودن انسان را به یاد پیری خود و گذر زمان می اندازد و سوالات بسیاری در ذهن ایجاد می کند. سوالاتی مثل اینکه آیا فرزندان من هم از من در دوران پیری نگهداری خواهند کرد؟ آیا من هم در شرایط یکسانی قرار می گیرم؟ نگهداری از والدین سالمند و حفظ سلامت روان خود شرایطی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
گفت وگو کنید
برای فردی که عمری با غرور و عزت زندگی کرده، پیری و از کارافتادگی نوعی شکست محسوب می شود. دلیل بدخلقی و تهاجمی شدن سالمندان نیز زیر پا خرد شدن همین غرور است. اگر قرار است از والدینتان نگهداری کنید باید اول خود او بخواهد که شما از او نگهداری کنید و بپذیرد که وابسته شده است. برای این منظور باید با او منظقی صحبت کنید و شرایط را بررسی کنید.
کمک کنید بدون اجبار
وابسته شدن والدین، الزاما باعث نیاز آنها به شما در یک سری از کارهای خصوصی مثل توالت رفتن، حمام رفتن و… می شود. شاید والد شما برای آنکه شما به او رسیدگی کنید راحت نباشد. در چنین شرایطی کمک را به آنها تحمیل نکنید. اگر با یک پرستار راحت ترند می توانید از شخص سومی کمک بگیرید.محدودیت هایی وضع کنید
بسیاری از افرادی که از والدین خود نگهداری می کنند احساس دین دارند. مدیون بودن به پدر و مادر به دلیل تلاش هایی که برای ما در دوران کودکی کرده اند نباید باعث شود به آنها اجازه دهیم در زندگی دخالت کنند. در عین حفظ صمیمیت قوانینی برای زندگی خود تعیین و محدودیت هایی وضع کنید. در اکثر موارد خانم های تنها، بیوه، مجرد یا مطلقه از والدین خود در خانه نگهداری می کنند. در باقی شرایط احساس دین به پدر و مادر و نگاه منفی موجود در رابطه با خانه سالمندان و حتی مشکلات مالی باعث می شود فرزندان تصمیم بگیرند والدینشان را در خانه نگهداری کنند. نگهداری از والد وابسته مخصوصا زمانی که فرزند خود زندگی تشکیل داشته است می تواند باعث بروز تنش و ناراحتی در میان اطرافیان شود. کم نیستند افرادی که خانواده خود را فدای نگهداری از والدینشان کرده اند یا از سلامت خود مایه گذاشته اند. لازم است قبل از نگهداری از والد در خانه شرایط را به طور کامل بررسی کنید.