baby-photos (93)

یک ارتباط بین مصرف فولیک اسید و فراوانی ناهنجاری در سلول های اسپرم مردان وجود دارد.اسپرم شامل تعداد غیر طبیعی کروموزوم است  حدود 1٪ به 4٪ از اسپرم مرد سالم را که برخی از انواع اختلال از این نوع است مصرف ويتامين B9 در سنين باروري مي‏تواند از بروز نيمي از نقايص لوله عصبي مانند «اسپاينابيفيدا» جلوگيري کند. کمبود اين ويتامين در زمان بارداري مي‏تواند به کم‏خوني، تولد نوزادنارس و ايجاد نقص لوله عصبي در جنين منجر شود. تا چندي پيش، مصرف اسيدفوليک فقط به زنان باردار توصيه مي‏شد که در حال حاضر براساس نتايج تحقيقات انجام‏شده مصرف آن به آقايان نيز توصيه مي‏شود. براساس نتايج تحقيقات اين ويتامين در تقسيم‌هاي سلولي نقش بسزايي دارد و حرکت و کيفيت اسپرم را بهبود مي‏بخشد.

معمولا به تمام خانم‏ها توصيه مي‌شود 6 ماه قبل از بارداري به پزشک زنان مراجعه کنند تا تمام آزمايش‌هاي روتين و موردنيازشان را انجام دهند. البته در اين زمان حتما بايد با حضور همسرشان به پزشک مراجعه کنند تا آزمايش‏هاي لازم هم براي همسرشان و هم براي خود خانم تجويز شود. معمولا يکي از آزمايش‏هاي تجويزشده به آقايان، آزمايش اسپرموگرام است که در آن حرکت، شکل و تعداد اسپرم‏ها ارزيابي مي‏شود. گاهي ممكن است جواب آزمايش در بعضي از افراد غيرطبيعي باشد كه مي‏تواند علت‏هاي زيادي داشته باشد. جالب اينکه در مواردي فقط با تجويز انواع ويتامين‏ها مانند زينک، اسيدفوليک و ويتامين D مشکل برطرف مي‏شود.

از سوي ديگر، نتايج تحقيقات حتي در روش‏ IVF نشان مي‏دهد مرداني که 3-2 ماه قبل از بارداري همسرشان، مصرف ويتامين و اسيدفوليک را شروع کرده‏اند کيفيت و شکل اسپرم و توانايي باروري در آنها افزايش مي‏يابد. دوز اسيدفوليک مصرفي با توجه به اينکه فرد چه زماني تصميم به مصرف آن دارد، متفاوت خواهد بود مثلا اگر خانمي قرار است طي يکي، دو ماه آينده باردار شود مصرف اسيدفوليک 5 ميلي‏گرمي و در آقايان 1 ميلي‏گرمي توصيه مي‏شود ولي اگر خانمي تصميم بگيرد 6 ماه تا يک سال بعد باردار شود مصرف اسيدفوليک با دوز يک ميلي‏گرم و در آقايان هم همان دوز يک ميلي‏گرم پيشنهاد خواهد شد.